Båd på slæb


Formål med øvelsen 

 • Fastgøre en slæbeline i stævnen
 • Kaste en slæbeline over i en hjælpebåd
 • Modtage en slæbeline og gøre den fast, hvis der skal endnu en båd på slæb

Opsætning af øvelsen

Øvelsen sættes op på land til træning. Dernæst aftaler 2 både, at de gentager øvelsen på vandet.

Skippermødet

Hvis man ønsker et slæb fra en fremmed båd, er det vigtigt at have et slæbetov og en kasteline klar, så den båd, der skal have dig på slæb, sikkert kan trække din slæbeline på plads.

Kastelinen skal være let og selvflydende tovværk og er i enden monteret med en lille lædersæk med sand eller en knyttet abehånd i tovværk, så den har en passende vægt at kaste med.

Ved fastgørelse af slæbet i din båd, skal man være opmærksom på, at de fortøjningsklamper, man normalt bruger til fortøjning i havnen, ikke er beregnet til at trække en båd ude i søen.

Det er derfor anbefalelsesværdigt at lægge en hanefod evt. om skødespil i begge sider til at sætte slæbet i, eller at bruge masten nede ved mastefoden.

Ved slæbning i åbent farvand i svær sø skal linen være så lang, at den hænger i en bue mellem fartøjerne, og den skal være afpasset efter søernes længde. Den bliver herved i stand til at reducere de kraftrige ryk, der ellers opstår. I snævert farvand, og i øvrigt når fartøjerne nærmer sig havn, skal slæbelinen kortes op for at opnå nødvendig manøvreevne. Under havnemanøvre skal besætningen i båden på slæb sørge for hele tiden at holde linen strakt for at undgå, at den kommer i skruen på den slæbende båd. Skipperen på den slæbte båd skal styre, således at slæbelinen altid (specielt under kursændringer) er i forlængelse af den slæbende båds længdeakse, da styringen ellers vanskeliggøres eller evt. helt umuliggøres. Vær opmærksom på, at skadeansvar for et slæb normalt er hos den slæbende båd.

Øvelsens gennemførelse

Instruktøren gennemgår øvelserne

På land
Sejlerne går sammen to og to og træner øvelserne

På vandet
2 besætninger aftaler, hvem der er slæber, og hvem der bliver slæbt. Bagefter bytte man roller.

undefined

Fokuspunkter

 • Kommunikation
 • Kvejle tovværk op
 • Kaste med et kvejl
 • Fastgørelsespunkter
 • Længde på slæb

Variation

I svag til let vind kan man afprøve at slæb ind i havn


Ressourcer:


Færdigheder

 • Fastgøre en slæbeline i stævnen
  Kølbåd gast
 • Kaste en slæbeline over i en hjælpebåd
  Kølbåd gast
 • Modtage en slæbeline og gøre den fast, hvis der skal endnu en båd på slæb
  Kølbåd gast

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både

Min. 2-4 både

Bådtype

Kølbåd