Hårdt vejr med begrænset sejlføring


Formål med øvelsen 

 • At sejlerne lærer om vind og vejr, meteorologi og skyernes betydning.
 • At sejlerne lærer til vejrmeldingernes betydning, og hvor man kan få opdaterede vejrmeldinger.
 • At sejlerne lærer vigtigheden af, at personligt sikkerhedsgrej er i orden og til rådighed, hvis vejret bliver dårligt.
 • At sejlerne lærer at reducere sejlføring i hårdt vejr.

Opsætning af øvelsen

Instruktøren gennemgår, hvordan man reber et storsejl.

Skippermødet

Man bør normalt rebe sine sejl, når båden begynder at krænge mere end det, den er bygget til for optimal fart - dvs. for moderne sejlbåde ca. 15-20 grader. En forøget krængning, hvor der sejler vand på dækket, forøger blot friktionen og reducerer dermed farten. Krængningen kan da også blive så stor, at megen vind stryger oven over sejlet, og bådens afdrift øges voldsomt.

Rebning af sejl foregår naturligvis betydeligt lettere i havn end ude på åbent hav i høj sø. Så hvis det ser ud til, at der skal sejles med rebede sejl, foretages rebningen bedst, før man forlader havnen. Skulle det senere vise sig, at rebningen er unødvendig, kan man forholdsvis nemt rebe ud igen. Skal der rebes i rum sø, kan det være en fordel at lægge båden underdrejet.

Hurtigt reb - Der vil normalt være mulighed for at tage et eller to reb i et storsejl.

 • Storskødet og bomnedhal slækkes.
 • En gast slækker storfaldet så meget, at rebehullet i storsejlets forlig kan sættes på krog, sjækkel eller surres til bommen inde ved svanehalsen.
 • Storfaldet hales igen.
 • En gast haler derefter rebelinen gennem rebehullet i agterliget af storsejlet og trækker sejlet ned til bommen.
 • Storskødet hales igen og bom nedhalet sættes.
 • Den overskydende sejldug ved bommen foldes op og surres til bommen gennem øjerne i sejlet. Dette er kun for at undgå, at sejlet hænger og blafrer. Pas på ikke at surre for hårdt. Hvis rebelinen i agter-liget skulle skride, kan sejlet blive flænget.

undefined

Øvelsens gennemførelse

Sætte fokkeskøde i hårdt vejr

Hvis fokkeskødet springer af fokken i hårdt vejr, kan det være vanskeligt at sætte det i igen, fordi skødebarmen slår meget hårdt, når fokken lever. Fokken lever mindst, når man falder af til agten for tværs. En gast går på fordækket, fatter skødets patenthage og sætter sig med et ben på hver side af fokkestaget. Fokken samles herefter hjem langs underliget, og når skødebarmen nås, slås skødet i igen. I særlig hårdt vejr kan det være nødvendigt at bjærge fokken for at kunne sætte fokkeskødet.

Det kan anbefales at bruge pælestik til fastgørelse af fokkeskødet i fokken, idet man derved undgår de tunge patenthager, der dasker voldsomt frem og tilbage, når fokken blafrer.

De kan efterlade grimme mærker både på mast og besætning.

Fokuspunkter

 • Kommunikation i hårdt vejr
 • Vejrmelding
 • Turplanlægning

Variation

 • Gennemgå alt tovværk til øvelsen på båden i havn
 • Lav øvelsen på vandet i svag til let vind
 • Lave øvelsen i hårde vindforhold

 


Ressourcer:


Færdigheder

 • Finde og vurdere vejrudsigter relevante steder
  Kølbåd rorsmand
 • Hvordan man sejler i hårdt vej med begrænset sejlføring
  Kølbåd gast
 • Styre båden sikkert
  Kølbåd rorsmand
 • Lægge båden underdrejet
  Kølbåd gast
 • Hvad den rette beklædning er til det aktuelle vejr
  Kølbåd gast

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både


Bådtype

Kølbåd