Ind og udlægning og fortøjning


Formål med øvelsen 

 • Planlægning af ind- og udsejling af en havn.
 • At give sejleren konkrete fortøjningsmuligheder, gennemgå pælestik og dobbelt halvstik om egen part.
 • Påsætning af fender.

Opsætning af øvelsen

Rig båden til og brug havnen som arbejdsområde. Tal om vind- og strømforhold samt anden trafik i havnen. Gennemgå fortøjninger og brug af fender.

Skippermødet

Instruktøren viser sejlerne et oversigtskort på tavle eller på papirkopi over havnen. Vis de ind- og udlægningsmuligheder, sejleren har i havnen. Anskaf papirkopier af havnekort, så de kan udleveres til sejlerne, så de til hver gang har forberedt, hvordan de mener, der skal sejles ud og ind netop den aktuelle dag. Det sparer tid og engagerer sejlerne.

Øvelsens gennemførelse

undefined

Fralandsvind til pæl
Inden man når ud for bådens plads med tilstrækkelig styrefart til at nå ind mellem pælene, skal sejlene være slækket helt ud, så de ikke trækker. Der styres ind mod luv pæl med en gast på fordækket, som er klar til at tage fortøjningen fra pælen.

Pålandsvind til pæl
Sejl ind langs pælerækken ca. 1 bådslængde fra denne. I det øjeblik, man har passeret sin plads, skæres kraftigt op gennem vindøjet, og sejleren lader alle sejlene gå. Herefter fortsættes rundt, til man har vinden ind fra agten, og man driver ned mod pladsen.

Fralandsvind til bolværk
Inden anløb til bolværk påbegyndes, klargøres anker og forfortøjninger. Herefter sejles der ind foran for tværs, og der slækkes ud på sejlene, når opskud er passende til at nå bolværket med slækkede sejl. Ca. 3 bådslængder før bolværket lader man evt. ankeret gå. Båden styres mod bolværket. Båden kan om nødvendigt bremses ved hjælp af ankerlinen eller ved at bakke storsejlet. En gast i stævnen tager fra. Sejlene slækkes ud ved bolværket, og der holdes fast til båden er fortøjet. Sejlene bjærges.

Pålandsvind til bolværk
Inden, anløb til bolværk påbegyndes, klargøres ankeret og fortøjninger. Man sejler ind parallelt med bolværket (halvvind) i en afstand af ca. 3 bådslængder. Når man er ud for det sted, hvor man ønsker at ligge, skærer man op gennem vindøjet, og lader hurtigt sejlene gå. Herefter fortsættes rundt til stævnen peger mod bolværket. Man lader ankeret gå og fortsætter ind på opskud. Ved fortøjning langs bolværk anvendes 2 spring udover for og agter-fortøjning.

Video dobbelt halvstik om egen part

Video pælestik

Fokuspunkter

 • Vindretning
 • Opgaver til hver sejler
 • Planlægning af rute samt alternativer
 • Binde pælestik og dobbelt halvstik om egen part
 • Binde fender
 • Justerer fortøjninger
 • havnemanøvre

Variation

 • Til bolværk
 • Gennemføres kun for storsejl
 • Brug evt. kun fok hvis båden kan manøvreres sikkert for denne alene

Ressourcer:


Færdigheder

 • Sejle båden ud af og ind i egen havn
  Kølbåd rorsmand
 • Lave simple havnemanøvrer under vejledning
  Kølbåd gast
 • At deltage i ind- og udlægning
  Kølbåd begynder

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både

Selvtræning

Bådtype

Kølbåd