Knob og stik


Formål med øvelsen 

 • At sejleren øver at binde ottetalsknob, pælestik, dobbelt halvstik, dobbelt halvstik om egen part, flagknob og råbåndsknob.
 • At sejleren lærer, hvornår man benytter ottetalsknob, pælestik, dobbelt halvstik, dobbelt halvstik om egen part, flagknob og et råbåndsknob.

Opsætning af øvelsen

På skippermødet udleveres et stykke 10-12 mm snor på cirka 1 meter til alle sejlerne. 

Skippermødet

Instruktør og sejlere går hen til en båd, hvor instruktøren viser, hvordan sejleren sikrer at tovværket er bundet korrekt.

Instruktøren gennemgår båden og viser, hvor det pågældende knob eller stik bruges.

De 6 knob og stik, der gennemgås, er ottetalsknob, pælestik, dobbelt halvstik, dobbelt halvstik om egen part, flagknob og råbåndsknob

Instruktøren viser, hvordan knobet/stikket bindes, hvorefter alle sejlere skal forsøge at binde knobet/stikket. Instruktøren går rundt til sejlerne og godkender deres knob/stik.

Til sidst skal alle sejlere gå deres båd igennem for ottetalsknob, pælestik, dobbelt halvstik, dobbelt halvstik om egen part, flagknob og råbåndsknob

Øvelses gennemførelse

Det er vigtigt, at sejlerne hurtigt efter skippermødet får lov at øve sig i at binde knobene efter at instruktøren har vist og forklaret hvordan og hvorfor.

Ottetalsknob
Ottetalsknobet kaldes også for stopknobet, fordi du bruger det til at forhindre tovender i at løbe bagud af blokke og skødevogne. Det er et simpelt knob, og når det er bundet rigtigt, minder det om et ottetal.

Video ottetalsknob

Pælestik
Med pælestikket får man en fast løkke, som altid kan bindes op - uanset belastning forinden. Pælestikket bruger du fx til at fastgøre skøder til forsejlet – eller på ens for-fortøjning i havnen.

Pælestikket skal øves nogle gange, før man har det på rygraden. 

Video pælestik

Dobbelt halvstik
Et dobbelt halvstik er velegnet, når man har lidt belastning på tovet. Det kan for eksempel være, når man fastgør en fender, der hænger uden på skroget. Dobbelt halvstik kan du også bruge ved fortøjning til en pæl, hvor man vil undgå, at fortøjningen glider ned ad pælen. 

Belastningen gør, at det relativt simple stik strammer til og bliver pålideligt

Video Dobbelt halvstik

Dobbelt halvstik om egen part
Et dobbelt halvstik kan bindes "om egen part" - dvs. om tovværket selv. Det er relevant, når man skal fastgøre sin for-fortøjning til en pæl – typisk, når man er i fremmed havn.

Dobbelt halvstik om egen part kræver lidt øvelse.

Video dobbelt halvstik om egen part

Flagknob
Når man skal forbinde to stykker tov med forskellig tykkelse, får man brug for flagknobet. Man laver en løkke med det tykkeste tov og binder selve knobet med det tyndeste.

Flagknobet bruger man også, når man skal forbinde en løkke med en tovende - fx når man sætter klubstanderen på sit flagfald.

Video flagknob

Råbåndsknob
Råbåndsknobet er to almindelige halvknuder bundet "modsat" oven på hinanden. Man bruger råbåndsknobet til at forbinde tynde tovværk.

Råbåndsknobet er vidt udbredt som universalknob, men det har visse begrænsninger, fordi det kan skride eller gå op, hvis ikke der er konstant træk - derfor er knobet ikke sikkert nok til fortøjninger.

Video råbåndsknob

Fokuspunkter

 • At sejlerne binder knobene mange gange
 • At instruktøren hjælper til at alle kan lave knobene
 • At instruktøren roser sejlerne undervejs

Variation

 • 2 hold som konkurrer om binde sejlet af og på 
 • 2 hold som konkurrer om at binde deres snore sammen hurtigst med råbåndsknob

Ressourcer:


Færdigheder

 • Binde råbåndsknob, ottetalsknob, dobbelt halvstik og pælestik
  Kølbåd begynder
 • Binde dobbelt-halvstik om egen part, flagknob og slipstik
  Kølbåd gast

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Selvtræning

Bådtype

Kølbåd