Kompas: Stjernesejlads


Formål med øvelsen 

 • At sejleren øver sig i at sejle sikkert efter en kompaskurs
 • At sejler øver sig i at kigge efter vindpust i forhold til kompaskurs
 • At sejlerne lægger en strategi ud fra vinden og banens placering.

Opsætning af øvelsen

Der lægges en startlinje og derefter lægges 3-5 mærker over startinjen som danner en stjerne, så omsejlingstiden er ca. 15-20 minutter

Skippermødet(instruktion, mesterlære, coaching)

På skippermødet vises øvelsen ved at lægge mærkerne ud på jorden. Herefter forklares og vises, hvordan stjernebanen kan sejles og kompaskurser præsenteres.

Runde 1: Alle både starter ved startlinjen. Der sejles først til midtermærket (Den eneste kompaskurs de kender rækkefølgen på), herefter vælger hver båd selv rækkefølgen for kompaskurserne. Alle mærker skal rundes til bagbord, og efter hver runding sejles der ind til midtermærket før der fortsættes med en ny kompaskurs. Efter sidste mærke er rundet sejles der igen til midtermærket, der rundes, og derefter i mål.

Runde 2, hvor banen sejles omvendt: Alle både starter ved startlinjen. Der sejles først til midtermærket og retningen pejles efter skibets kompas og skrives ned. Herefter vælger hver båd selv rækkefølgen for hvordan de omsejler bøjene. Hver gang der ændres kurs, pejles skibets retning efter skibets kompas og nedskrives. Alle mærker skal rundes til styrbord, og efter hver runding sejles der ind til midtermærket før der fortsættes med en ny runding. Efter sidste mærke er rundet sejles der igen til midtermærket, der rundes, og derefter i mål.

Øvelsens gennemførelse

Sejlerne får udleveret en række kompaskurser, som skal passe med at banen kan omsejles som en stjerne. Sejlerne får en 3-1 start, hvor de under startproceduren opfordres til at vurdere og træffe beslutning om i hvilken rækkefølge de omsejler mærkerne på baggrund af kompaskurserne og vinden. Når starten er gået, spørger instruktøren ind til den strategi og hvorfor de har valgt den rækkefølge af kompaskurser de har. Når alle har gennemført banen, lægges der op til at sejlerne taler sammen om deres strategi, inden den næste start går i gang.

undefined

Fokuspunkter

 • sejleren øver sig i at træffe beslutninger
 • Sejleren øver sig i at styre både efter kompaskurs
 • Sejleren øver sig i at pejle retninger efter bådens kompas
 • Sejleren øver sig i at drøfte strategi med sejlerkammeraterne

Variation

 • 2-3 af Mærkerne kan lægges under linjen
 • Variation i længden til mærkerne, for at øve at kigge langt frem i banen.
 • Bytte om på holdene

Ressourcer:


Færdigheder

 • Styre båden sikkert
  Kølbåd rorsmand
 • Styre båden godt på alle kurser
  Kølbåd rorsmand
 • Styre båden efter kompaskurs
  Kølbåd rorsmand
 • Pejle vindretningen ved at gå op i vindøjet
  Kølbåd rorsmand
 • Pejle retninger efter bådens kompas
  Kølbåd rorsmand

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både


Bådtype

Kølbåd