Lægge båden for anker


Formål med øvelsen 

At lægge båden for anker ved mindst 4 m. vanddybde og genoptage sejlads fra anker.

Opsætning af øvelsen

Instruktørem udpeger en elev som skipper. Tjek at anker er fastgjort til ankerlinen, og at ankerlinen er fastgjort til båden. Find et roligt sted til at træne denne øvelse på ca. 4 meter vand.

Skippermødet

Gennemgå hele øvelsen på tavle med besætningen. Tag en snak om forskellige ankre og behov for kæde.

ØvelseNs gennemførelse

Ankring bør normalt kun foretages i beskyttet farvand og så vidt muligt under en kyst med fralandsvind. Man skal altid ankre uden for normale sejlruter. Før opankring klargøres ankeret, og ankertovets tamp fastgøres i stævnen. Derefter sejles båden op i vinden, og når den ligger stille, lader man ankeret gå. Man lader nu båden bakke, mens man holder den i vindøjet ved hjælp af ankertovet. Hvis ankeret ikke holder, kan man forsøge at trække ankeret ved hjælp af båden (motor eller sejl). Når ankertovet er firet ud, og pejlinger viser, at ankeret holder, bjærges sejlene. Husk ankerkugle/ankerlys.

For at få ankeret til at holde bedre, kan man sætte et stykke kæde mellem anker og ankertov. Dette stabiliserer også båden ved ankring i høj sø og kraftig vind. Samme effekt kan opnås ved at fire et reserveanker eller en anden tung genstand ned ad ankertovet og fastgøre det 3-5 meter fra ankeret. Ankertovets længde bør være 3 gange vanddybden.

At gå fra ankerpladsen indledes ved at hale en del af det udlagte ankertov ind. Herefter sættes sejlene, ankertovet hales ind, og ankeret tages op. Først, når ankeret er fri af bunden, kan man falde af og påbegynde sejladsen.

Fokuspunkter

 • Vejrmæssige forhold
 • Terrænforhold – kig på søkortet
 • Kommunikation om bord
 • Hvor mange meter ankertov skal der bruge

Variation

 • Prøv i forskellige vindstyrker
 • Forskellige vanddybder
 • Forskellige bundforhold
 • Brug hækanker ved fortøjning i havn
 • Prøv med forskellige typer af ankre

Ressourcer:


Færdigheder

 • Lægge båden for anker ved mindst 4 m. vanddybde og genoptage sejlads fra anker
  Kølbåd rorsmand

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Selvtræning

Bådtype

Kølbåd