Samarbejde I Holdsejlads - nybegyndere


undefined

mål med øvelsen

 • At sejlerne/surferne øver at samarbejde som hold om at komme rundt på banen
 • At sejlerne/surferne hjælper har det sjovt som hold

 

Opsætning

Læg en simpelbane som alle kan omsejle. Hvis sejlerne/surferne ikke kan krydse, kan der med fordel laves en halvvindsbane. Hvis sejlerne/surferne kan krydse, kan der laves en trekantsbane eller firkants bane.

GENNEMFØRSEL

Lad sejlerne omsejle banen, så de er fortrolige med hvor startlinje og mærkerne til banen er placeret. Inden startproceduren sættes i gang, sikrer instruktøren at holdet er samlet og snakker sammen om hvordan de vil sejle banen. Hvis der er flere hold, sendes de afsted forskudt af hinanden.

holdsejlads nybegyndere

Skippermødet (instruktion)

På skippermødet inddeles sejlerne/surferne i hold på 2-4 sejlere. Hvis klubben har overtrækstrøjer uddeles disse for at gøre det nemmere for sejlerne at se hvem de er sammen med.

Læg banen ud på jorden under skippermødet. Her vises med en tilrigget jolle hvordan man omsejler banen. Vis og forklar hvordan man kan hjælpe hinanden som hold, ved at tale sammen om hvordan man sejler hurtigere eller hvor vinden er bedst på banen.

Fortæl at holdsejlads handler om at man er sammen som hold og skal hjælpe sin kammerater med at komme rundt på banen. Fortæl at man må tale sammen som hold hjælper hinanden med at komme godt fra start og hvor der er bedst på banen at sejle. fortæl at der bliver gives point til holdet for deres placeringer, hvor holdet med færrest point vinder. første plads giver 1 point, anden plads 2 point og så fremdeles.

forklar startproceduren, som med fordel kan være 3, 2, 1 start. Hvis klubben har et rød, gult og et grønt flag svarende til trafiklys kan de bruges til startproceduren.

Fokuspunkter

 • at sejlerne hjælper hinanden som hold
 • at instruktøren opildner til samarbejde 

Variation

 • skift rundt på holdene
 • lave holdstørrelsen om fra 2 til 3 eller 3 til 4 sejlere/surfere
 • Variere banen
 • rekvirere Dansk Sejlunions Fevatrailer, så sejlere prøver 2 mandsjolle til holdsejlads via sejlsport.dk
 • anvend hold sejlads konceptet fra Dansk Sejlunion via sejlsport.dk 

 


Ressourcer:

afhængig af banetype bruges 3 til 5 mærker

fløjte

startflag evt.


Færdigheder

 • Sejle i et afgrænset område uden kollision.
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Sejle en hel bane (kryds, slør og læns).
  Delfin
 • Bruge en sikker læ i kapsejlads.
  Sejler diplom 5
 • Tænke taktisk i pressede situationer.
  Sejler diplom 7
 • Hvordan kapsejlads-reglerne i del 2 er.
  Sejler diplom 5
 • Hvordan man planlægger en sejlads.
  Sejler diplom 5
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Selvtræne
  Sejler diplom 7
 • Planlægge en sejlads.
  Sejler diplom 6
 • Windsurfe i trapez i planende sejlads.
  Windsurf diplom 3
 • Flagene ved en start procedure
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Kapsejladsreglernes 2. del afsnit A.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Kapsejladsreglernes 2. del, afsnit A
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Altid at hjælpe sine kammerater.
  Delfin
 • Hjælpe nye sejlere.
  Sejler diplom 5
 • Sejle en bane med opkryds (stagvendinger) og læns (bomninger).
  Windsurf diplom 2
 • Hvordan man planlægger en start.
  Sejler diplom 4
 • Følge instruktørens/trænerens instrukser
  Delfin
 • Hvem der tager den endelige beslutning i jollen.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Hjælpe en kammerat i modgang
  Sejler diplom 6
 • At deltage i en enkel kapsejlads.
  Delfin
 • Påtage sig opgaver over længere tid.
  Sejler diplom 4
 • Hvad godt samarbejde kræver.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Tage ansvar for sig selv og sin træning og indgå aftaler med trænere og andre sejlere.
  Sejler diplom 7
 • At sejle uden instruktør/træner.
  Sejler diplom 4
 • At sejle holdsejlads/matchrace
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både


Bådtype

Kølbåd Windsurfer 1-persons jolle 2-persons jolle