Samarbejde I Holdsejlads - nybegyndere


undefined

mål med øvelsen

 • At sejlerne/surferne øver at samarbejde som hold om at komme rundt på banen
 • At sejlerne/surferne hjælper har det sjovt som hold

 

Opsætning

Læg en simpelbane som alle kan omsejle. Hvis sejlerne/surferne ikke kan krydse, kan der med fordel laves en halvvindsbane. Hvis sejlerne/surferne kan krydse, kan der laves en trekantsbane eller firkants bane.

GENNEMFØRSEL

Lad sejlerne omsejle banen, så de er fortrolige med hvor startlinje og mærkerne til banen er placeret. Inden startproceduren sættes i gang, sikrer instruktøren at holdet er samlet og snakker sammen om hvordan de vil sejle banen. Hvis der er flere hold, sendes de afsted forskudt af hinanden.

holdsejlads nybegyndere

Skippermødet (instruktion)

På skippermødet inddeles sejlerne/surferne i hold på 2-4 sejlere. Hvis klubben har overtrækstrøjer uddeles disse for at gøre det nemmere for sejlerne at se hvem de er sammen med.

Læg banen ud på jorden under skippermødet. Her vises med en tilrigget jolle hvordan man omsejler banen. Vis og forklar hvordan man kan hjælpe hinanden som hold, ved at tale sammen om hvordan man sejler hurtigere eller hvor vinden er bedst på banen.

Fortæl at holdsejlads handler om at man er sammen som hold og skal hjælpe sin kammerater med at komme rundt på banen. Fortæl at man må tale sammen som hold hjælper hinanden med at komme godt fra start og hvor der er bedst på banen at sejle. fortæl at der bliver gives point til holdet for deres placeringer, hvor holdet med færrest point vinder. første plads giver 1 point, anden plads 2 point og så fremdeles.

forklar startproceduren, som med fordel kan være 3, 2, 1 start. Hvis klubben har et rød, gult og et grønt flag svarende til trafiklys kan de bruges til startproceduren.

Fokuspunkter

 • at sejlerne hjælper hinanden som hold
 • at instruktøren opildner til samarbejde 

Variation

 • skift rundt på holdene
 • lave holdstørrelsen om fra 2 til 3 eller 3 til 4 sejlere/surfere
 • Variere banen
 • rekvirere Dansk Sejlunions Fevatrailer, så sejlere prøver 2 mandsjolle til holdsejlads via sejlsport.dk
 • anvend hold sejlads konceptet fra Dansk Sejlunion via sejlsport.dk 

 


Ressourcer:

afhængig af banetype bruges 3 til 5 mærker

fløjte

startflag evt.


Færdigheder

 • Altid at hjælpe andre sejlere til træning
  Sejler 1
 • Sejle en bane med kryds, slør og læns
  Sejler 1
 • At følge instruktørens/trænerens instrukser
  Sejler 1
 • At deltage i enkel kapsejlads
  Sejler 2
 • Hvem der tager den endelige beslutning i jollen (2. prs. jolle)
  Sejler 2
 • Hvad godt samarbejde kræver (2 prs. jolle)
  Sejler 3
 • Hvordan flagene til en startprocedure ser ud
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del, afsnit A indebærer
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • At sejle holdsejlads
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • At sejle uden instruktør/træner
  Sejler 4
 • At påtage sig opgaver over længere tid i forhold til en langsigtet plan
  Sejler 4
 • Bruge en sikker læ i kapsejlads
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del indebærer
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Hvordan man planlægger en start
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • At hjælpe en kammerat i modgang
  Sejler 5
 • At tage ansvar for sig selv og sin træning og at indgå aftaler med trænere og andre sejlere
  Sejler 5
 • Planlægge en kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Selvtræne
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Tænke taktisk i pressede situationer
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både


Bådtype

Kølbåd Windsurfer 1-persons jolle 2-persons jolle