Sejladsudtryk


Formål med øvelsen 

At sikre at sejlerne får kendskab til bådens og riggens benævnelser samt andre sejladsudtryk.

Opsætning af øvelsen

Øvelsen foregår i land og ved oprigning. Der skal være relevante oversigter til rådighed, så deltagerne får et visuelt billede på det, der fortælles om bådene og riggen. Der skal være en båd til rådighed, der skal rigges til.

Skippermødet

På skippermødet introduceres de grundlæggende sejladsudtryk, og de vises visuelt på plancher. Herefter gennemgås oprigning af en båd med de korrekte benævnelser og udtryk. Til sidst skal sejlerne selv rigge en båd til i hold, der passer til den båd, der rigges op.

Øvelsens gennemførelse

Øvelsen foregår i land og ved bådoprigning. Der skal være de nødvendige oversigter til rådighed, så deltagerne får et visuelt billede på det, der fortælles om båden og riggen. Til sidst skal der være en båd til rådighed, der skal rigges til.

1. Introduktion

 • Begynd med almindelige udtryk om at sejle
 • Forklar om forskellige bådtyper og sejladsudtryk
 • Vis hvordan man rigger båden til, og forklar udtrykkene undervej

2. Sejladsudtryk

 • Gennemgå bådens stående rig, løbende rig, bådens dele, bådens udtryk og bådens sikkerhedsudtryk, sikkerhedsudrustning samt andre sejladsudtryk.

Fokuspunkter

 • Tekniske færdigheder
 • Bevidsthed om båden
 • Samarbejde i en kølbåd
 • ”Søens” sprog og sejladsudtryk

Variation

 • Rig forskellige typer af både op
 • Bland holdene
 • Få en eller flere af sejlerne til at beskrive de grundlæggende sejladsudtryk

 


Ressourcer:


Færdigheder

 • De grundlæggende sejladsudstryk
  Kølbåd begynder
 • De almindeligste sejladsudtryk
  Kølbåd gast
 • Sejladsudtryk
  Kølbåd rorsmand
 • Udvidede sejladsudtryk
  Skipper

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både


Bådtype

Kølbåd