Starttræning overlap


Formål med øvelsen

 • Give sejlerne et kendskab til hvornår de har retten til vejen i en startsituation
 • Sejlerne lærer at undgå kollision.
 • Hvornår har man overlap

Opsætning af øvelsen

Der lægges fire mærker, så de danner en firkantet boks. Boksens øverste linje er startlinjen.

undefined

Skippermødet

Øvelsen udføres med op til seks sejlere. Øvelsen er baseret på en konkurrence, sejlerne må ikke sejle uden for boksen. En sejler er ”død” i øvelsen når sejleren presses op over den øverste linje som repræsenterer en startlinje. Målet for den enkelte sejler er derfor at luffe de andre sejlere ud af boksen, samtidig med at sejleren bliver indenfor boksen. Sejleren har vundet idet han er sidste båd inde i boksen. En sejler der succesfuldt har presset en anden båd over linjen og selv i forsøget er kommet over linjen, må gerne falde ned under linjen og fortsætte øvelsen.

Øvelsens gennemførelse

Træneren forklarer og viser i øvelsen ved hjælp af fire mærker og to tilriggede både på land, Her forklares hvordan reglerne 14-undgå berøring og 15-opnåelse af retten til vejen bruges i øvelsen. Det er også vigtigt at vise hvornår der er overlap og hvornår det er brudt, samt at der ikke er nogen rigtig kurs inden start.

Fokuspunkter

 • At sejleren aktivt forsøger at bruge reglerne og trænerne hjælper undervejs til at forklare hvordan i den specifikke situation
 • Undgå Berøring selvom man har retten til vejen, i stedet kalde den regel som bliver brudt og angive protest
 • Opnå retten til vejen ved at skabe overlap til læ

Variation

 • Boksens størrelse
 • Antallet af sejlere

Ressourcer:


Færdigheder

 • Kapsejladsreglernes del 2
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • Optimere bådens fart ved hjælp af besætningens bevægelser og trimning af sejl inden for regel 42
  Supergast - Kapsejlads
 • Hvordan flagene til en startsprocedure ser ud
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • Kapsejladsreglernes del 1
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Kølbåd rorsmand - Kapsejlads
 • Hvordan man planlægger en start
  Kølbåd rorsmand - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Min. 2-4 både

Bådtype

Kølbåd