Strategi-Taktik I Valg af side på læns


Mål med øvelsen

 • at sejleren/surferen øver at beslutte at vælge side på læns
 • at sejleren/surferen kigger på vindforhold og mulighed for at hente konkurrenter 

 

Opsætning

Der udlægges en startlinje og et krydsmærke. afhængig af vindforholdene lægges der 3 mærker cirka 25-50 meter under krydsmærket med 10 meter imellem. De 3 mærker indikerer om sejleren har valgt venstre, højre eller midten på lænseren. sejlerne går i mål ved startlinjen ved at runde som gate. Omsejlingstiden er cirka 15-25 minutter.

GENNEMFØRELSE

Træneren laver en 3-1 start procedure og følger feltet op mod krydsmærket. Læg dig ved styrbord lay-line og spørg alle sejlerne hvilken side de vælger på lænseren.

 valg af side på læns

Skippermødet (mesterlære, coaching)

Øvelsen lægges på jorden ved skippermødet. Her vises at man runder krydsmærket og forinden har truffet valg om bagbord side, styrbord side eller midten af lænseren. på skippermødet spørges sejlerne/surferne til hvilke overvejelser der kan træffes valg af side lænseren på baggrund af (vindpust, strøm, bølger eller konkurrenter). Gør opmærksom på at du spørger sejlerne/surferne om hvilken plan de har inden de runder krydsmærket og at du som træner forventer at de tænker over hvad de vil gøre på lænseren

 Fokuspunkter

 • sejleren/surferen træffer aktivt valg om side på læns
 • træneren motiverer sejlerne/surferne til at se efter vind, strøm, bølger og konkurrenter

Variation

 • man kan sende udvalgte sejlere afsted 10-20 sekunder før start så de prøver at lægge forrest og træffe valg
 • man kan lægge mærkerne på midten af banen, for at give mere tid til at træffe beslutning
 • man kan lægge mærkerne tæt på krydsmærket for at presse sejlerne til at træffe hurtigere valg om side

Ressourcer:

6 mærker, gerne i forskellige farver så det er nemt at se hvad der er krydsmærke og mærker til markering af side på læns

fløjte

 


Færdigheder

 • Blive enige om en strategi for sejladsen (2 prs. jolle)
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • Hvad man skal gøre, hvis man får en rummer på læns
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • At ligge forrest i en kapsejlads
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Hvordan meteorologiske forhold påvirker vinden
  Sejler 5
 • Planlægge en kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Tænke taktisk i pressede situationer
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad taktiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Min. 2-4 både

Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer 1-persons jolle 2-persons jolle