Strategi-Taktik | Nederst eller øverst – Start med to linjer


Mål med øvelsen

 • At dække et felt bedst muligt af taktisk - ved at placere sig mellem konkurrenter og krydsmærket
 • At sejle op gennem et felt efter en mislykket start - ved at finde fri vind og sejle på vindspring

Opsætning

Træneren skal bruge fem mærker. Fire af mærkerne bruges til at udlægge to parallelle startlinjer. Det femte er topmærket. Halvdelen af sejlerne starter på øverste linje, den anden halvdel på nederste.

GENNEMFØRELSE

Øvelsen går ud på at dele sejlerne i to grupper på hver sin startlinje. Herefter følger startproceduren - alle starter samtidig med kurs mod topmærket og tilbage i mål. Ved gentagelse byttes om på grupperne. 

Hensigten er at simulere forskellige senarier, som sejlerne vil opleve under kapsejladser - særligt i forhold til udfordringerne ved at ligge forrest eller bagerst i et større felt. Sejlerne skal lære, hvordan de forsvarer en god start fra front, og omvendt hvordan de kæmper sig op gennem feltet efter en mindre god start. Ved stævner, hvor der sejles i serier, er det vigtigt at mestre begge dele.  

undefined

 

Skippermødet (instruktion, mesterlære)

Træneren deler sejlerne i to grupper og instruerer dem i banen og formålet med de to startlinjer. Tal med sejlerne om fordele og ulemper ved at være på henholdsvis øverste eller nederste linje - og om hvordan feltet dækkes af fra øverste linje og angribes fra nederste.

Når sejlerne første gang skal gennemføre øvelsen, kan træneren udlægge banen på jorden og bruge tre-fire tilriggede joller til at vise, hvordan man kan dække feltet, og hvordan man kan slå sig fri af feltet og indhente både.

Fokuspunkter

 • Løs og hård opdækning fra øverste linje
 • Kig på de andre både, når du starter bagerst
 • Fri vind, frit spor og banefordel, hvis du starter nederst.

Variation

 • Bland grupperne
 • Lav banen større, fx med bundmærke, trekant eller trapez
 • Juster afstanden mellem startlinjerne

Ressourcer:

- 5 eller flere mærker

- En træner

- to grupper af sejlere, har kan flere bådklasser godt indgå sammen.


Færdigheder

 • Sejle synkront med en anden jolle.
  Sejler diplom 4
 • Udvidet trim.
  Sejler diplom 7
 • Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke
  Sejler diplom 6
 • Se og reagere på vindpust på vandet.
  Sejler diplom 6
 • Udvidet teknik
  Sejler diplom 7
 • Justere fintrim under kapsejlads.
  Sejler diplom 5
 • Hænge korrekt i en jolle.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Hænge korrekt i en jolle
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Trimme en jolle til forskellige forhold
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • Tænke taktisk i pressede situationer.
  Sejler diplom 7
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler diplom 6
 • Give en detaljeret beskrivelse (med ord) af en perfekt vending og bomning.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • fortælle, hvilken manøvre han/hun har tænkt sig at lave.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Rullevende i let luft.
  Sejler diplom 4
 • Selvtræne
  Sejler diplom 7
 • Påvirke sin egen motivation positivt.
  Sejler diplom 7
 • Hvad en rummer og en skalder er.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Om man sejler rum eller skrald kurs på kryds.
  Sejler diplom 4
 • Hvordan en rummer og en skralder ser ud på vandet.
  Sejler diplom 5
 • Hvad en rummer og en skralder er.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Om taktiske grundregler.
  Sejler diplom 6
 • Arbejde godt sammen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Hvordan man trimmer sin jolle under forskellige forhold.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Hvem der tager den endelige beslutning i jollen.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Hvad de 5 grundelmenter er.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Ligge forrest i en kapsejlads.
  Sejler diplom 4
 • Om taktik
  Sejler diplom 7
 • Påtage sig opgaver over længere tid.
  Sejler diplom 4
 • Hvad makkeren laver i de forskellige manøvrer.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Hvad godt samarbejde kræver.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Tage ansvar for sig selv og sin træning og indgå aftaler med trænere og andre sejlere.
  Sejler diplom 7
 • Opsøge andre sejlere med henblik på vidensdeling
  Sejler diplom 7
 • At sejle alle ungdomsklasser i mere end 4 m/s.
  Sejler diplom 7
 • At sejle uden instruktør/træner.
  Sejler diplom 4
 • At sejle holdsejlads/matchrace
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle

Vind

Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både


Bådtype

Kølbåd Windsurfer 1-persons jolle 2-persons jolle