Strategi-Teknik | Ud af boksen


Mål med øvelsen

 • At planlægge og udføre gode starter - under stress før start 
 • At finde plads på startelinjen og undgå at blive fanget uden for linjen
 • At skabe plads til læ på startlinjen - med mulighed for at accelerere ud af starten

Opsætning

Træneren udlægger fire mærker, så de danner en firkantet boks. Boksens øverste linje er startlinjen. Det femte mærke lægges ud som topmærke. Banen skal ikke være særlig lang, da fokus skal holdes på starterne. Topmærket må gerne flyttes mellem sejladserne, så sejlerene bliver udfordret på deres startstrategi.

GENNEMFØRELSE

Startproceduren fløjtes i gang (tre eller fem min.), og sejlerne må ikke sejle uden for boksen før start. Frem mod starten holder træneren øje med, at ingen kommer uden for boksen. Når starten går, sejles til topmærker og tilbage i mål. 

Øvelsen udfordrer sejlerne i at forberede og udføre gode starter. Ved at fjerne nogle af mulighederne for at angribe linjen, må sejleren tage nye teknikker i brug for at få den ønskede start. Teknikkerne kan sejleren drage fordel af i pressede situationer fremover.

undefined


Skippermødet (instruktion, mesterlære)

På skippermødet instruerer træneren om reglerne for startproceduren - der må kun sejles inden for firkanten - og øvelsens videre forløb. 

Er sejlerne mindre erfarne, kan træneren vise og forklare øvelsen ved hjælp af mærker på jorden og to-tre tilriggede joller. Her bliver øvelsens fokuspunkter samtidig forklaret og vist med jollerne.

Er sejlerne på et højere niveau, kan træneren med fordel coache i, hvilke faldgrupper og tricks frikanten byder på - eksempelvis afstanden til læmærke i en start ved bagbordmærke.

Fokuspunkter

 • At forberede en god start - trods begrænsede muligheder
 • At komme fri fra en dårlig plads
 • At accelerere på meget lidt plads

Variation

 • Juster firkantens størrelse eller udformning - eller fjern et mærke, så boksen bliver trekantet
 • Juster banens længde og placering af topmærket

Ressourcer:

- 5 Mærker

- En træner

- Start-ur + fløjte


Færdigheder

 • Hvad layline er
  Sejler 3
 • Se strøm og tage højde for den
  Sejler 3
 • Hvordan flagene til en startprocedure ser ud
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • Justere fintrim under sejlads
  Sejler 4
 • Bruge en sikker læ i kapsejlads
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Starte efter ur
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Vende på layline
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke
  Sejler 5
 • Se og reagere på vindpust på vandet
  Sejler 5
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler 5
 • Tænke taktisk i pressede situationer
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Udvidet trim i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Udvidet teknik i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Planlægge en kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både

Min. 5+ både

Bådtype

1-persons jolle 2-persons jolle