Strategi-Teknik | Ud af boksen


Mål med øvelsen

 • At planlægge og udføre gode starter - under stress før start 
 • At finde plads på startelinjen og undgå at blive fanget uden for linjen
 • At skabe plads til læ på startlinjen - med mulighed for at accelerere ud af starten

Opsætning

Træneren udlægger fire mærker, så de danner en firkantet boks. Boksens øverste linje er startlinjen. Det femte mærke lægges ud som topmærke. Banen skal ikke være særlig lang, da fokus skal holdes på starterne. Topmærket må gerne flyttes mellem sejladserne, så sejlerene bliver udfordret på deres startstrategi.

GENNEMFØRELSE

Startproceduren fløjtes i gang (tre eller fem min.), og sejlerne må ikke sejle uden for boksen før start. Frem mod starten holder træneren øje med, at ingen kommer uden for boksen. Når starten går, sejles til topmærker og tilbage i mål. 

Øvelsen udfordrer sejlerne i at forberede og udføre gode starter. Ved at fjerne nogle af mulighederne for at angribe linjen, må sejleren tage nye teknikker i brug for at få den ønskede start. Teknikkerne kan sejleren drage fordel af i pressede situationer fremover.

undefined


Skippermødet (instruktion, mesterlære)

På skippermødet instruerer træneren om reglerne for startproceduren - der må kun sejles inden for firkanten - og øvelsens videre forløb. 

Er sejlerne mindre erfarne, kan træneren vise og forklare øvelsen ved hjælp af mærker på jorden og to-tre tilriggede joller. Her bliver øvelsens fokuspunkter samtidig forklaret og vist med jollerne.

Er sejlerne på et højere niveau, kan træneren med fordel coache i, hvilke faldgrupper og tricks frikanten byder på - eksempelvis afstanden til læmærke i en start ved bagbordmærke.

Fokuspunkter

 • At forberede en god start - trods begrænsede muligheder
 • At komme fri fra en dårlig plads
 • At accelerere på meget lidt plads

Variation

 • Juster firkantens størrelse eller udformning - eller fjern et mærke, så boksen bliver trekantet
 • Juster banens længde og placering af topmærket

Ressourcer:

- 5 Mærker

- En træner

- Start-ur + fløjte


Færdigheder

 • Sejle en hel bane (kryds, slør og læns).
  Delfin
 • Trimme jollen korrekt på kryds, slør og læns (skøde).
  Delfin
 • Altid, om man er på styrbord eller bagbord halse.
  Delfin
 • Altid, om man er luv eller læ
  Delfin
 • Starte til tiden.
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Sejle i et afgrænset område uden kollision.
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Flagene ved en start procedure
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Starte til tiden.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Sejle i et afgrænset område uden kollision
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Trimme en jolle til forskellige vindforhold.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Trimme en jolle til forskellige forhold
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • Se strøm og tage højde for den.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Sejle efter ticklers
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Se strøm og tage højde for den.
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • fortælle, hvilken manøvre han/hun har tænkt sig at lave.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Blive enige om en strategi for sejladsen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Hvad en rummer og en skalder er.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Bruge et kompas.
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • Hvordan man trimmer sin jolle under forskellige forhold.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Arbejde godt sammen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Hvem der tager den endelige beslutning i jollen.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Hvad en layline er.
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • Hvad en layline er.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke
  Sejler diplom 6
 • Se og reagere på vindpust på vandet.
  Sejler diplom 6
 • Udvidet teknik
  Sejler diplom 7
 • Justere fintrim under kapsejlads.
  Sejler diplom 5
 • Bruge en sikker læ i kapsejlads.
  Sejler diplom 5
 • Tænke taktisk i pressede situationer.
  Sejler diplom 7
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler diplom 6
 • Vende på en layline
  Sejler diplom 4
 • Starte efter et ur.
  Sejler diplom 4
 • Hvordan vejrudsigten påvirker dagens sejlads.
  Sejler diplom 5
 • Hvordan man planlægger en sejlads.
  Sejler diplom 5
 • Måle/se en linjefordel
  Sejler diplom 4
 • Planlægge en sejlads.
  Sejler diplom 6
 • Selvtræne
  Sejler diplom 7
 • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
  Sejler diplom 7
 • Hvordan en rummer og en skralder ser ud på vandet.
  Sejler diplom 5
 • Hvad en sikker læ er.
  Sejler diplom 4
 • Om taktiske grundregler.
  Sejler diplom 6
 • Hvordan man planlægger en start.
  Sejler diplom 4
 • Om taktik
  Sejler diplom 7
 • Tage ansvar for sig selv og sin træning og indgå aftaler med trænere og andre sejlere.
  Sejler diplom 7
 • At sejle uden instruktør/træner.
  Sejler diplom 4

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både

Min. 5+ både

Bådtype

1-persons jolle 2-persons jolle