Strategi-Vinden I Stjernesejlads


 

Mål med øvelsen

 • At sejleren øver sig i at træffe selvstændige beslutninger om hvilken vej der er hurtigst at sejle
 • At sejler øver sig i at kigge efter vindpust
 • At sejlerne lægger en strategi ud fra vinden og banens placering.

Opsætning

Der lægges en startlinje og derefter lægges 3-5 mærker over startinjen som danner en stjerne, så omsejlingstiden er ca. 15-20 minutter

GENNEMFØRSEL

Sejlerne får en 3-1 start, hvor de under startproceduren opfordres til at vurdere og træffe beslutning om i hvilken rækkefølge de omsejler mærkerne. Når starten er gået, sejler træneren rundt og spørger sejlerne til der strategi og hvorfor de har valgt den rækkefølge af mærker de har. Når alle har gennemført banen, lægges der op til at sejlerne taler sammen 2 og 2 og deres strategi, inden den næste start går i gang.

 

undefined

Skippermødet (mesterlære, coaching)

På skippermødet vises øvelsen ved at lægge mærkerne ud på jorden. Herefter forklares og vises  hvordan stjernebanen kan sejles. Alle både starter ved startlinien. Der sejles først til midtermærket, herefter vælger hver sejler selv rækkefølgen for rundingen af mærkerne. Alle mærker skal rundes til bagbord, og efter hver runding sejles der ind til midtermærket før der fortsættes til et nyt mærke. Efter sidste mærke er rundet sejles der igen til midtermærket, der rundes, og derefter i mål.

Fokuspunkter

 • sejleren øver sig i at træffe beslutninger
 • Sejleren øver sig i at se efter vindpust og vindændringer, som har betydning for omsejlingslængden
 • Sejleren øver sig i at drøfte strategi med sejlerkammeraterne

Variation

 • Sejlerne sættes sammen 2 og 2, hvor de sammen lægger strategi og sejler sammen rundt på banen.
 • 2-3 af Mærkerne kan lægges under linjen
 • Variation i længden til mærkerne, for at øve at kigge langt frem i banen.

Ressourcer:

5-7 bøjer

Fløjte

Startur


Færdigheder

 • Se og reagere på vindpust på vandet.
  Sejler diplom 6
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler diplom 6
 • Tænke taktisk i pressede situationer.
  Sejler diplom 7
 • Hvordan vejrudsigten påvirker dagens sejlads.
  Sejler diplom 5
 • Hvordan man planlægger en sejlads.
  Sejler diplom 5
 • Planlægge en sejlads.
  Sejler diplom 6
 • Hvad en rummer og en skalder er.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Hvordan en rummer og en skralder ser ud på vandet.
  Sejler diplom 5
 • Om man sejler rum eller skrald kurs på kryds.
  Sejler diplom 4
 • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
  Sejler diplom 7
 • Hvad en rummer og en skralder er.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Hvem der tager den endelige beslutning i jollen.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Arbejde godt sammen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Om taktik
  Sejler diplom 7
 • Om strategiske grundregler.
  Sejler diplom 7
 • Tage ansvar for sig selv og sin træning og indgå aftaler med trænere og andre sejlere.
  Sejler diplom 7
 • Hvad godt samarbejde kræver.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Min. 5+ både

Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer 1-persons jolle 2-persons jolle