Strategi-Vinden I Stjernesejlads


 

Mål med øvelsen

 • At sejleren øver sig i at træffe selvstændige beslutninger om hvilken vej der er hurtigst at sejle
 • At sejler øver sig i at kigge efter vindpust
 • At sejlerne lægger en strategi ud fra vinden og banens placering.

Opsætning

Der lægges en startlinje og derefter lægges 3-5 mærker over startinjen som danner en stjerne, så omsejlingstiden er ca. 15-20 minutter

GENNEMFØRSEL

Sejlerne får en 3-1 start, hvor de under startproceduren opfordres til at vurdere og træffe beslutning om i hvilken rækkefølge de omsejler mærkerne. Når starten er gået, sejler træneren rundt og spørger sejlerne til der strategi og hvorfor de har valgt den rækkefølge af mærker de har. Når alle har gennemført banen, lægges der op til at sejlerne taler sammen 2 og 2 og deres strategi, inden den næste start går i gang.

 

undefined

Skippermødet (mesterlære, coaching)

På skippermødet vises øvelsen ved at lægge mærkerne ud på jorden. Herefter forklares og vises  hvordan stjernebanen kan sejles. Alle både starter ved startlinien. Der sejles først til midtermærket, herefter vælger hver sejler selv rækkefølgen for rundingen af mærkerne. Alle mærker skal rundes til bagbord, og efter hver runding sejles der ind til midtermærket før der fortsættes til et nyt mærke. Efter sidste mærke er rundet sejles der igen til midtermærket, der rundes, og derefter i mål.

Fokuspunkter

 • sejleren øver sig i at træffe beslutninger
 • Sejleren øver sig i at se efter vindpust og vindændringer, som har betydning for omsejlingslængden
 • Sejleren øver sig i at drøfte strategi med sejlerkammeraterne

Variation

 • Sejlerne sættes sammen 2 og 2, hvor de sammen lægger strategi og sejler sammen rundt på banen.
 • 2-3 af Mærkerne kan lægges under linjen
 • Variation i længden til mærkerne, for at øve at kigge langt frem i banen.

Ressourcer:

5-7 bøjer

Fløjte

Startur


Færdigheder

 • Hvad en rummer og en skralder er
  Sejler 3
 • Hvad godt samarbejde kræver (2 prs. jolle)
  Sejler 3
 • Hvordan en rummer og skralder ser ud på vandet
  Sejler 4
 • Se og reagere på vindpust på vandet
  Sejler 5
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler 5
 • At tage ansvar for sig selv og sin træning og at indgå aftaler med trænere og andre sejlere
  Sejler 5
 • Tænke taktisk i pressede situationer
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad taktiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad strategiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Planlægge en kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Min. 5+ både

Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer 1-persons jolle 2-persons jolle