Taktik | 2 mod 1


Mål med øvelsen

 • At træne taktiske færdigheder i forhold til at overhale nærmeste konkurrenter og slå taktisk på opkryds

Opsætning

Tre sejlere deltager i øvelsen - de sejler to mod én. Bådene liner op på kryds under hinanden. Øvelsen sættes i gang af sejlerne, når de ligger svarende til illustrationen.

GENNEMFØRsel

Sejlerne aftaler, hvem der er to mod én, og liner op med båden, der er alene, i midten. Når øvelsen begynder, gælder det for sejleren i midten om at overhale båden foran, ligesom det for holdet med to sejlere gælder om at samarbejde om at få den nederste båd op foran båden i midten. Øvelsen slutter, når en båd overhales.

undefined

Skippermødet (coaching)

Træneren forklarer øvelsen og coacher sejlerne i forhold til de taktiske træk, man kan bruge til at overhale og kommer fri af båden foran. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde, hvorpå en sejler kan slå sig fri og overhale båden foran, så alle bud og taktiske finter er velkomne. Det er vigtigt at være meget åben i sin tilgang.

Fokuspunkter

 • At samarbejde, når man er to sammen mod én
 • At lave sine slag i forhold til vindspring
 • At sejle på de andres taktiske fejl

Variation

 • Øvelsen kan gennemføres med fire sejlere - to mod to.
 • Øvelsen kan fortsætte efter en overhaling - så skifter holdene blot, så det altid er sejleren i midten, der er mod de to andre

Ressourcer:


Færdigheder

 • Om man sejler rum eller skrald på kryds
  Sejler 4
 • Hvordan en rummer og skralder ser ud på vandet
  Sejler 4
 • At tage ansvar for sig selv og sin træning og at indgå aftaler med trænere og andre sejlere
  Sejler 5
 • Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke
  Sejler 5
 • Se og reagere på vindpust på vandet
  Sejler 5
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler 5
 • Selvtræne
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad taktiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad strategiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Let vind Jævn vind

Antal både

Selvtræning

Bådtype

1-persons jolle 2-persons jolle