Taktik | 2 mod 1


Mål med øvelsen

 • At træne taktiske færdigheder i forhold til at overhale nærmeste konkurrenter og slå taktisk på opkryds

Opsætning

Tre sejlere deltager i øvelsen - de sejler to mod én. Bådene liner op på kryds under hinanden. Øvelsen sættes i gang af sejlerne, når de ligger svarende til illustrationen.

GENNEMFØRsel

Sejlerne aftaler, hvem der er to mod én, og liner op med båden, der er alene, i midten. Når øvelsen begynder, gælder det for sejleren i midten om at overhale båden foran, ligesom det for holdet med to sejlere gælder om at samarbejde om at få den nederste båd op foran båden i midten. Øvelsen slutter, når en båd overhales.

undefined

Skippermødet (coaching)

Træneren forklarer øvelsen og coacher sejlerne i forhold til de taktiske træk, man kan bruge til at overhale og kommer fri af båden foran. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde, hvorpå en sejler kan slå sig fri og overhale båden foran, så alle bud og taktiske finter er velkomne. Det er vigtigt at være meget åben i sin tilgang.

Fokuspunkter

 • At samarbejde, når man er to sammen mod én
 • At lave sine slag i forhold til vindspring
 • At sejle på de andres taktiske fejl

Variation

 • Øvelsen kan gennemføres med fire sejlere - to mod to.
 • Øvelsen kan fortsætte efter en overhaling - så skifter holdene blot, så det altid er sejleren i midten, der er mod de to andre

Ressourcer:


Færdigheder

 • Sejle synkront med en anden jolle.
  Sejler diplom 4
 • Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke
  Sejler diplom 6
 • Se og reagere på vindpust på vandet.
  Sejler diplom 6
 • Udvidet teknik
  Sejler diplom 7
 • Tænke taktisk i pressede situationer.
  Sejler diplom 7
 • fortælle, hvilken manøvre han/hun har tænkt sig at lave.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Give positiv feedback
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Selvtræne
  Sejler diplom 7
 • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
  Sejler diplom 7
 • Om man sejler rum eller skrald kurs på kryds.
  Sejler diplom 4
 • Hvad en sikker læ er.
  Sejler diplom 4
 • Om taktiske grundregler.
  Sejler diplom 6
 • Hvem der tager den endelige beslutning i jollen.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Arbejde godt sammen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Om taktik
  Sejler diplom 7
 • Hvad man skal gøre, hvis man får en rummer på læns.
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • Tage ansvar for sig selv og sin træning og indgå aftaler med trænere og andre sejlere.
  Sejler diplom 7
 • At sejle alle ungdomsklasser i mere end 4 m/s.
  Sejler diplom 7

Vind

Let vind Jævn vind

Antal både

Selvtræning

Bådtype

1-persons jolle 2-persons jolle