Teknik | Læg til ved et mærke


Mål med øvelsen

  • Sejleren øver at bedømme bådens opskud, accelererer og bremse, kompetencer der skal bruges når man ligger til ved en bro eller i havnen.

Opsætning

Øvelsen består af en række mærker der ligger tværs på vinden, der skal være færre mærker end sejlere. Sejleren sejler frem til et ledigt mærke fra læ side, lægger til, og sejler igen når mærket ikke længere kan røres.

GENNEMFØRELSE

Øvelsen gennemføres ved at sejleren vælger et ledigt mærke som han/hun vil sejle hen til. Sejleren bedømmer afstanden og slækker af eller laver en stagvending op til mærket. Sejleren ligger båden stille ved mærket og tælle hvor længe der går inden mærket er for langt væk til at sejleren kan røre det, da sejler sejleren væk, og skal derefter finde et nyt mærke at lægge til ved.

undefined

Skippermødet: (instruktion)

På skippermødet instrueres sejlerne i begrebet ”opskud” og hvilke faktorer der spiller ind når man skal lægge til ved et mærke; fart, afstand, placering i jollen og hvordan man bremser jollen ned i fart. De forklares også om målet; at de selv kan lægge til ve den bro i havnen efter denne øvelse.

Fokuspunkter

  • Fokus på de faktorer der påvirker opskudet; fart, afstand, bølger, placering i jollen og styring.

Variation

  • Øvelsen kan laves med ét mærke pr. sejler hvis det er første gang øvelsen prøves.
  • Men få sejlere, kan øvelsen laves fra forskellige retninger hvor sejleren ligger til ved trænerbåden.

Ressourcer:

Et passende antal mærker i forhold til antallet af sejlere.


Færdigheder

  • Placere sig rigtigt i jollen
    Sejler 1
  • Lægge til på læ side af en bro
    Sejler 1

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både


Bådtype

Windsurfer 1-persons jolle 2-persons jolle