Teknik | Saftevandssejlads


Mål med øvelsen

 • At placere sig i jollen
 • At reagere på bølgerne og på vindens påvirkning af jollens balance

opsætning 

Træneren udlægger en vilkårlig bane tilpasset sejlernes niveau. Fx en simpel trekantbane til mindre erfarne sejlere - og en mere kompleks bane til de rutinerede sejlere.

gennemførelse 

Når banen er lagt, samles alle sejlerne omkring trænerbåden. Her får de udleveret et glas med saftevand, som stilles på toften eller et andet synligt/udsat sted på jollen. Sejlerne sejler herefter rundt på banen, hvor de skal forsøge at holde jollen i balance, så de ikke spilder saften. Når de er kommet i mål, må saften drikkes, og øvelsen kan evt. gentages.

undefined

Brug med fordel dette klistermærke til at huske sejlerne på balance for at sejle hurtigt. Klistermærkerne kan rekvireres via sejlsport.dk

 

undefined

 

SKIPPERMØDET (INSTRUKTION)

Før sejlerne tager på vandet, forklarer træneren om øvelsen - men uden at fortælle om formålet. På skippermødet efter træningen spørger træneren sejlerne om, hvad de har lært - på den måde kan de selv få lov at reflektere over de erfaringer, øvelsen gav dem. Du kan som træner spørge, hvad der sker, når man sidder for langt tilbage i jollen eller for langt fremme. Vis ved hjælp af en jolle, der ligger ved broen, hvordan bådens balance ændrer sig, når man sidder i forskellige positioner. 

Fokuspunkter

 • Hvordan placerer man sig i jollen på kryds, læns, slør osv.
 • Hvad har "en rigtig balance i jollen" af betydning for fart, højde osv.
 • Træneren roser sejlerne, når de justerer balancen

Variation

 • Øvelsen kan bruges igen, når sejlerne er fortrolige med at finde balancen i båden. Man kunne for eksempel prøve i lidt hårdere vejr, hvor der kræves, at man hænger. 

Ressourcer:

billede af trekantbane

plastikkopper, saftevand

musik


Færdigheder

 • Placere sig rigtigt i jollen
  Sejler 1
 • Hvordan man placerer sig i jollen
  Begynder

Vind

Let vind Jævn vind

Antal både

Min. 2-4 både

Bådtype

1-persons jolle 2-persons jolle