Teknik-Samarbejde | Blind kaptajn


mål med øvelsen

 • Sejlerne øver at samarbejde
 • Sejlerne får en bedre fornemmelse/forståelse for jollen
 • sejlerne får sat ord på hvordan de fornemmer og sejler jollen

opsætning

For at sikre at sejlerne ikke sejler sammen, er det en fordel at der ikke lægger nogen bane, som skaber tætte situationer. Træneren kan med jævne mellemrum kalde sejlerne sammen, ved at fløjte og kalde sejlerne til sig. Derefter kan man starte forfra.

Gennemførsel

Rorsmanden får bind for øjnene og kan derved ikke se noget. Det er nu gastens opgave at guide rorsmanden til hvordan der skal styres. Øvelsen kan i starten laves på åbent vand med god plads. Efterhånden som sejlerne blive bedre til at samarbejde, kan den udbygges ved for eksempel at lave en bane de skal sejle på. Når de mestrer dette kan man slutte af med en kapsejlads. 

undefined

SkippermødeT(instruktion)

På skippermødet får alle besætninger udleveret et tørklæde/hue som gør rorsmanden "Blind". Forklar besætningerne at det er gasten som styrer rormanden på vandet og det er vigtig at tale sammen hele tiden. Forklar at alle får tid til at øve at sejle med blind kaptajn og efterfølgende prøver at se hvem der er bedst til at sejle med blind kaptajn på en lille bane. Træneren bør nævne udtryk som "fald af", "skær op", Hal hjem", "slæk ud", istedet for hiv i roret eller skub roret fra dig, for at lære de rigtige sejlerudtryk.

Fokuspunkter

 • at sejlerne prøver at fortælle hvordan hinanden hvordan båden sejles og justeres undervejs
 • at træneren hjælper sejlerne til at forklare ved enkelte udtryk/kommandoer hvordan båden sejles. 

Variation

 • Foruden ovenstående variationer, kan rorsmanden og gasten skifte plads, for derved at få en forståelse for hinandens pladser.
 • Øvelsen kan også gennemføres med enmandsjoller, hvor den ene jolle guider den anden. Dette sætter dog lidt større krav til sejlernes kunden og overblik. 

Ressourcer:

 

 • 1 tilrigget 2-personers jolle
 • evt. bøjer til en bane

Færdigheder

 • Arbejde godt sammen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både

Selvtræning

Bådtype

2-persons jolle