Teknik-Sømandskab | Aktivitetsbane


Mål med øvelsen

  • At sejleren øver forskellige færdigheder i jollen, afhængigt af aktiviteterne. eks. Balance, manøvre eller viden og anvendelse af udstyr.
  • At vænne sejlerne til at sejle, og ha’ det sjovt i jollen ude på vandet.

Opsætning

Øvelsen består af min 3 mærker, men gerne flere. Hver mærke udgør en aktivitet, hvor sejleren eks. træner balance, manøvre eller en udstyrs quiz.

GENNEMFØRsel

Sejlerne sejler fra mærke til mærke og gennemfører aktiviteterne, trænerne kan hjælpe med at husk sejlerne på hvilken aktivitet der er på hvilket mærke, samt hjælpe sejlerne hvis der skal sejles kryds fra et mærke til et andet. Aktiviteterne tilpasses og varieres if.t sejleren færdighedsniveau (begynder, øvet, erfaren)

undefined

Skippermødet(instruktion,Mesterlære)

På skipper mødet instrueres sejlerne i hvordan banen gennemsejles og hvor mange mærker banen består af. Læg banen ud på jorden og vis hvordan banen omsejles med en båd. Derefter bliver aktiviteterne forklaret, det er vigtigt at alle sejleren er med på hver enkelt aktivitet.

Fokuspunkter

  • At ha det sjovt
  • tekniske færdigheder
  • evnen til at trimme om på vandet

Variation

  • Aktiviteterne kan skiftes, eller der kan sejles modsatte vej.

Ressourcer:

Min 3 mærker

En træner i båd


Færdigheder

  • Få jollen til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen
    Begynder

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både

Min. 2-4 både

Bådtype

Windsurfer 1-persons jolle 2-persons jolle