Teknik- startlinjen I lær at skabe plads til læ


Mål med øvelsen

 • at øve at skabe plads til læ
 • at undgå at bryde regler i forbindelse med at sejle sidelæns
 • at være i stand til at starte hvor der er fordel på linjen

opsætning

 Der lægges en startlinje, hvor sejlerne har god plads til at øve at sejle sidelæns og holde deres placering på startlinjen.

Udførsel

 Sejlerne starter med at øver at sejle sidelæns individuelt, hvor der ikke er andre både som generer. Når sejlerne har øvet manøvren i 30-45 minutter og de føler sig trygge ved at udføre denne, kan man lave små hold på 2-3 sejlere, som skal øve at ligge sammen på startlinjen og forsøge at skabe plads til læ. Som afslutning på øvelsen laves der løbende starter af 5 gange 3-1 start, hvor sejlerne kan øve sidelæns manøvre hvor alle bådene er sammen på startlinjen.

 

 

Skippermødet(mesterlære, coaching)

På skippermødet vises og forklares video (gerne på en pc eller fjernsyn), hvor alle sejlerne kan følge med. Træneren forklarer at dette er en nyttig manøvre til at sikre at man har "plads til læ" i forhold til konkurrenterne, som gør at man kan sejle med fri vind efter start og ikke bliver presset til at vende på grund af båden til læ. Træneren forklarer på skippermødet, at dette er en svær manøvre som kræver mange gentagelser før man kan udfører som på videoen. Det er vigtig at forklare sejlerne at man ikke har "retten til vejen" når man laver en sidelæns manøvre, hvorfor man skal være meget opmærksom på at der er "plads til luv", at man ikke generer andre både når man sejler sidelæns på linjen. Fortæl sejlerne at de har "retten til vejen" når de vender tilbage på styrbord hals og der igen er vind i sejlet.

Fokuspunkter

 • at sejleren øver sig holde bommen og roret i en position så de sejler sidelæns
 • at sejleren er opmærksom på ikke at bryde kapsejladsreglerne, når de skaber plads til læ
 • at træneren giver feedback på sejlerens manøvre så de oplever at forbedre deres manøvrer

Variation

 • at sejleren får besked på at øve sig til læ, på midten eller til luv på startlinjen
 • at sejleren skal øve de sammen med 1 eller 2 andre både
 • at lave korte kapsejlads med fokus på at benytte sidelæns manøvren i startsituationen

 


Ressourcer:

2-3 mærker til startlinje og krydsmærke

fløjte


Færdigheder

 • Sejle i et afgrænset område uden kollision
  Sejler 2
 • Ligge stille ved et mærke i 20 sekunder
  Sejler 3
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • Starte efter ur
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Udvidet teknik i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Selvtræne
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad taktiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både


Bådtype

Kølbåd 1-persons jolle 2-persons jolle