Teknik-Taktik | Forsvare et mærke


Mål med øvelsen

 • At kigge ud af båden og placere sig taktisk i forhold til andre joller
 • At øve i boathandling med henblik på at forsvare sin position på linjen

Opsætning

Øvelsen består af ét mærke pr. to deltagende sejlere. 

GENNEMFØRsel

To sejlere går sammen om et mærke. Den ene sejler forsvarer mærket, den anden angriber. Øvelsen slutter, når den angribende båd rører mærket, eller når den aftalte tid er gået, fx to eller tre minutter. Er der flere end fire sejlere, lægges der flere startlinjer, så alle er aktive i øvelsen. Der kan byttes rundt undervejs, så man møder forskellige sejlere.

undefined

Skippermødet (mesterlære, Coaching)

Træneren forklarer om øvelsens formål og afvikling. Øvelsen er bedst egnet til, at sejlerne selv prøver sig frem og finder de bedste metoder til at forsvarer mærket. På skippermødet efter sejlads er det vigtigt, at sejlerne deler deres tips, tricks og teknikker med hinanden – så sæt god tid af til dette.

Fokuspunkter

 • At kigge ud af båden
 • Placere båden taktisk
 • Lære modtræk til modstanderens angreb

Variation

 • Der kan sejles to mod én
 • Der kan sejles holdsejlads - to mod to, tre mod tre eller fire mod fire

Ressourcer:

- ét mærke pr. hold

- Som træner kan øvelsen med fordel videooptages og vises efterfølgende på skippermødet


Færdigheder

 • Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke
  Sejler diplom 6
 • Se og reagere på vindpust på vandet.
  Sejler diplom 6
 • Sejle i et afgrænset område uden kollision
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Sejle i et afgrænset område uden kollision.
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Udvidet teknik
  Sejler diplom 7
 • Tænke taktisk i pressede situationer.
  Sejler diplom 7
 • Bruge en sikker læ i kapsejlads.
  Sejler diplom 5
 • Se strøm og tage højde for den.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • fortælle, hvilken manøvre han/hun har tænkt sig at lave.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Hvordan kapsejlads-reglerne i del 2 er.
  Sejler diplom 5
 • Selvtræne
  Sejler diplom 7
 • Give positiv feedback
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Ligge stille ved et mærke i 20 sekunder.
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • Ligge stille ved et mærke i 20 sekunder.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
  Sejler diplom 7
 • Hvad en sikker læ er.
  Sejler diplom 4
 • Om taktiske grundregler.
  Sejler diplom 6
 • Hvordan man planlægger en start.
  Sejler diplom 4
 • Arbejde godt sammen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Hvem der tager den endelige beslutning i jollen.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Om taktik
  Sejler diplom 7
 • At sejle uden instruktør/træner.
  Sejler diplom 4

Vind

Let vind Jævn vind

Antal både


Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer 1-persons jolle 2-persons jolle