Teknik-Taktik | Forsvare et mærke


Mål med øvelsen

 • At kigge ud af båden og placere sig taktisk i forhold til andre joller
 • At øve i boathandling med henblik på at forsvare sin position på linjen

Opsætning

Øvelsen består af ét mærke pr. to deltagende sejlere. 

GENNEMFØRsel

To sejlere går sammen om et mærke. Den ene sejler forsvarer mærket, den anden angriber. Øvelsen slutter, når den angribende båd rører mærket, eller når den aftalte tid er gået, fx to eller tre minutter. Er der flere end fire sejlere, lægges der flere startlinjer, så alle er aktive i øvelsen. Der kan byttes rundt undervejs, så man møder forskellige sejlere.

undefined

Skippermødet (mesterlære, Coaching)

Træneren forklarer om øvelsens formål og afvikling. Øvelsen er bedst egnet til, at sejlerne selv prøver sig frem og finder de bedste metoder til at forsvarer mærket. På skippermødet efter sejlads er det vigtigt, at sejlerne deler deres tips, tricks og teknikker med hinanden – så sæt god tid af til dette.

Fokuspunkter

 • At kigge ud af båden
 • Placere båden taktisk
 • Lære modtræk til modstanderens angreb

Variation

 • Der kan sejles to mod én
 • Der kan sejles holdsejlads - to mod to, tre mod tre eller fire mod fire

Ressourcer:

- ét mærke pr. hold

- Som træner kan øvelsen med fordel videooptages og vises efterfølgende på skippermødet


Færdigheder

 • Se strøm og tage højde for den
  Sejler 3
 • Ligge stille ved et mærke i 20 sekunder
  Sejler 3
 • At sejle uden instruktør/træner
  Sejler 4
 • Bruge en sikker læ i kapsejlads
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Hvordan man planlægger en start
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del indebærer
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Udvidet teknik i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Tænke taktisk i pressede situationer
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad taktiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad strategiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Planlægge en kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Let vind Jævn vind

Antal både


Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer 1-persons jolle 2-persons jolle