Teknik-Taktik | Holde spor – det vigtige moment efter start


Mål med øvelsen

 • At holde sit spor efter start - og skabe grundlag for et vellykket opkryds
 • At gå efter fart eller højde for at kunne handle taktisk i forhold til de andre både
 • At planlægge start med fokus på de taktiske udfordringer, der kommer omkring layline (undgå at være låst af andre både)

OPSÆTNING 

Træneren udlægger en "skæv" bane med to mærker som startlinje og et topmærke placeret skævt - og i en afstand, der passer til den tid, hvor sejlerne skal holde deres spor. 

GENNEMFØRELSE

Øvelsen indledes som en almindelig start på tre eller fem minutter. Sejlerne ved, at de ikke må vende i de første tre-fem minutter efter start - eller indtil træneren fløjter. Sejlerne starter alle på samme halse og fortsætter i den aftalte tid. Når tiden er gået, er sejladsen til topmærket givet fri. Når sejlerne har rundet topmærket, sejles der slør tilbage i mål.

Ideen er at udfordre sejlerne i at tænke starten ind i det videre forløb op ad banen. Øvelsen skal også gøre sejlerne bevidste om bådens trim og spor i forhold til start og placering i feltet.

undefined

 

Skippermødet (mesterlære, coaching)

På skippermødet coaches sejlerne i at forstå startens betydning længere ind i sejladsen. Fokus skal rettes væk fra sejlernes placering i startøjeblikket - i stedet handler det om de muligheder, som startplaceringen giver, efter de har holdt sporet i tre, fire eller fem minutter. 

Træneren coacher sejlerne i, hvilke starter der resulterer i hvilke spor - og de muligheder, der opstår, hvis fx vinden springer, eller de andre både i nærheden får mulighed for at vende væk. 

Første gang, øvelsen introduceres, udlægger træneren mærkerne på jorden og viser forskellige scenarier. Her kan der med fordel bruges to-tre tilriggede joller til at vise, hvilke måder man kan sejle på i forhold til vinden og konkurrenterne.

Fokuspunkter

 • Placering på startlinjen i forhold til feltet
 • Trim af båden i forhold til det ønskede spor
 • At skifte gear i forhold til de omkringliggende både

Variation

 • Start på styrbord eller bagbord halse
 • Ændre længden og fordelen på linjen - gerne mellem hver start

Ressourcer:

- 3 mærker

- Start-ur


Færdigheder

 • Hvordan ticklers fungerer
  Sejler 2
 • Sejle efter ticklers
  Sejler 2
 • Hvordan man trimmer jollen til forskellige forhold
  Sejler 2
 • Hvad de 5 grundelementer er
  Sejler 2
 • Hvad layline er
  Sejler 3
 • Trimme jollen til forskellige forhold
  Sejler 3
 • Hvilken betydning den relative vind har
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • Starte efter ur
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Måle eller se en linjeforskel
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Udvidet teknik i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Selvtræne
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad taktiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad strategiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Udvidet trim i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Tænke taktisk i pressede situationer
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både


Bådtype

Kølbåd Windsurfer 1-persons jolle 2-persons jolle