Teknik-Taktik | Holde spor – det vigtige moment efter start


Mål med øvelsen

 • At holde sit spor efter start - og skabe grundlag for et vellykket opkryds
 • At gå efter fart eller højde for at kunne handle taktisk i forhold til de andre både
 • At planlægge start med fokus på de taktiske udfordringer, der kommer omkring layline (undgå at være låst af andre både)

OPSÆTNING 

Træneren udlægger en "skæv" bane med to mærker som startlinje og et topmærke placeret skævt - og i en afstand, der passer til den tid, hvor sejlerne skal holde deres spor. 

GENNEMFØRELSE

Øvelsen indledes som en almindelig start på tre eller fem minutter. Sejlerne ved, at de ikke må vende i de første tre-fem minutter efter start - eller indtil træneren fløjter. Sejlerne starter alle på samme halse og fortsætter i den aftalte tid. Når tiden er gået, er sejladsen til topmærket givet fri. Når sejlerne har rundet topmærket, sejles der slør tilbage i mål.

Ideen er at udfordre sejlerne i at tænke starten ind i det videre forløb op ad banen. Øvelsen skal også gøre sejlerne bevidste om bådens trim og spor i forhold til start og placering i feltet.

undefined

 

Skippermødet (mesterlære, coaching)

På skippermødet coaches sejlerne i at forstå startens betydning længere ind i sejladsen. Fokus skal rettes væk fra sejlernes placering i startøjeblikket - i stedet handler det om de muligheder, som startplaceringen giver, efter de har holdt sporet i tre, fire eller fem minutter. 

Træneren coacher sejlerne i, hvilke starter der resulterer i hvilke spor - og de muligheder, der opstår, hvis fx vinden springer, eller de andre både i nærheden får mulighed for at vende væk. 

Første gang, øvelsen introduceres, udlægger træneren mærkerne på jorden og viser forskellige scenarier. Her kan der med fordel bruges to-tre tilriggede joller til at vise, hvilke måder man kan sejle på i forhold til vinden og konkurrenterne.

Fokuspunkter

 • Placering på startlinjen i forhold til feltet
 • Trim af båden i forhold til det ønskede spor
 • At skifte gear i forhold til de omkringliggende både

Variation

 • Start på styrbord eller bagbord halse
 • Ændre længden og fordelen på linjen - gerne mellem hver start

Ressourcer:

- 3 mærker

- Start-ur


Færdigheder

 • Sejle en hel bane (kryds, slør og læns).
  Delfin
 • Trimme jollen korrekt på kryds, slør og læns (skøde).
  Delfin
 • Placere sig rigtigt i jollen.
  Delfin
 • Altid, om man er luv eller læ
  Delfin
 • Sidde på essingen og sejle
  Delfin
 • Starte til tiden.
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Spejle efter ticklers.
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Hænge korrekt i en jolle.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Hvordan ticklers fungerer.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Trimme en jolle til forskellige forhold
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • Hænge korrekt i en jolle
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Hvordan tiklers fungerer.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Hvordan man trimmer sin jolle under forskellige forhold.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Hvad godt samarbejde kræver.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Trimme en jolle til forskellige vindforhold.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Blive enige om en strategi for sejladsen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Arbejde godt sammen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Starte efter et ur.
  Sejler diplom 4
 • Om man sejler rum eller skrald kurs på kryds.
  Sejler diplom 4
 • Hvad en sikker læ er.
  Sejler diplom 4
 • Hvordan man planlægger en start.
  Sejler diplom 4
 • Påtage sig opgaver over længere tid.
  Sejler diplom 4
 • At sejle uden instruktør/træner.
  Sejler diplom 4
 • Justere fintrim under kapsejlads.
  Sejler diplom 5
 • Bruge en sikker læ i kapsejlads.
  Sejler diplom 5
 • Hvordan man planlægger en sejlads.
  Sejler diplom 5
 • Se og reagere på vindpust på vandet.
  Sejler diplom 6
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler diplom 6
 • Planlægge en sejlads.
  Sejler diplom 6
 • Udvidet trim.
  Sejler diplom 7
 • Udvidet teknik
  Sejler diplom 7
 • Tænke taktisk i pressede situationer.
  Sejler diplom 7
 • Selvtræne
  Sejler diplom 7
 • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
  Sejler diplom 7
 • Om taktik
  Sejler diplom 7

Vind

Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både


Bådtype

Kølbåd Windsurfer 1-persons jolle 2-persons jolle