Teknik-Taktik | Sommerfuglen


Mål med øvelsen

 • At træne boathandling
 • At træne overblik båd til båd
 • At træne teknik på slør og ved mærkerundinger

Opsætning 

Træneren udlægger fire mærker, så de danner en firkant. Afstanden mellem mærkerne justeres efter antallet af sejlere.  

GENNEMFØRELSE

Sejlerne starter mellem styrbord bundmærkemærke og trænerbåden - gerne med en tre minutters start. Herefter sejler de kryds til styrbord topmærke, slør til bagbord bundmærke, kryds til bagbord topmærke og slør tilbage til styrbord bundmærke - og fortsætter herfra rundt på banen. Træneren laver ny start, når der bliver for stor afstand mellem sejlerne. 

Ideen med øvelsen er at udfordre sejlernes overblik og boathandling på en krævende bane. Der opstår konstant nye båd-til-båd situationer, som den enkelte sejler skal tage bestik af. 

undefined

 

Skippermødet (instruktion, mesterlære)

Sommerfuglen kan være en svær bane at finde rundt på, specielt for de mindre erfarne sejlere. Træneren skal derfor tage sig god tid til at gennemgå, hvordan banen sejles. Eksempelvis ved at lære sejlerne huskereglen: kryds, slør, kryds, slør - eller ”kravl” op ad sommerfuglens ene vinge og ”rutch” ned til den anden vinge.

Træneren kan præsentere øvelsen ved at lægge mærkerne ud på jorden og trække en jolle igennem banen. Det viser på en let forståelig måde, hvordan banen gennemsejles. Undervejs kan træneren introducere de enkelte fokuspunkter for at skærpe sejlernes opmærksomhed på, hvad øvelsen tilfører. 

Lidt mere erfarne sejlerne, der kender "Sommerfuglen", kan coaches taktisk om, hvordan opkrydset bedst sejles - primært om der skal vendes efter bundmærket eller ej. Eller hvor meget, der skal skæres på slør.

Sommerfuglen er en rigtig god øvelse i hårdt vejr, da der ikke skal bommes, og samtidig er der topmærkerundinger i begge sider.

Fokuspunkter

 • Teknik på slør
 • Taktik på opkryds og slør
 • Båd-til-båd situationer

Variation

 • Størrelsen på firkanten.
 • Sejl modsat vej rundt - foran for tværs og plat læns.
 • Lav opsamlinger i stedet for en ny start.

Ressourcer:

En Træner

4 Mærker


Færdigheder

 • Hvad de grundlæggende søvejsregler er.
  Søløve
 • Sejle en hel bane (kryds, slør og læns).
  Delfin
 • Trimme jollen korrekt på kryds, slør og læns (skøde).
  Delfin
 • Placere sig rigtigt i jollen.
  Delfin
 • Altid, om man er på styrbord eller bagbord halse.
  Delfin
 • Altid, om man er luv eller læ
  Delfin
 • Sejle i et afgrænset område uden kollision.
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Kapsejladsreglernes 2. del, afsnit A
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Hænge korrekt i en jolle
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Hvad makkeren laver i de forskellige manøvrer.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Hvad godt samarbejde kræver.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Trimme en jolle til forskellige vindforhold.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Blive enige om en strategi for sejladsen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Arbejde godt sammen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Hvad en layline er.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Hvilken betydning den relative vind har.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Tage trapezkrogen på, mens man hænger i armene.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Stå i trapez uden at holde med hænderne.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Vende på en layline
  Sejler diplom 4
 • Rullevende i let luft.
  Sejler diplom 4
 • Starte efter et ur.
  Sejler diplom 4
 • Hvordan kapsejlads-reglerne i del 2. afsnit a og b er.
  Sejler diplom 4
 • Påtage sig opgaver over længere tid.
  Sejler diplom 4
 • Justere fintrim under kapsejlads.
  Sejler diplom 5
 • Hvordan kapsejlads-reglerne i del 2 er.
  Sejler diplom 5
 • Hvordan man planlægger en sejlads.
  Sejler diplom 5
 • Hvordan en rummer og en skralder ser ud på vandet.
  Sejler diplom 5
 • Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke
  Sejler diplom 6
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler diplom 6
 • Planlægge en sejlads.
  Sejler diplom 6
 • Om taktiske grundregler.
  Sejler diplom 6
 • Udvidet teknik
  Sejler diplom 7
 • Tænke taktisk i pressede situationer.
  Sejler diplom 7
 • Selvtræne
  Sejler diplom 7
 • Om taktik
  Sejler diplom 7

Vind

Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Min. 5+ både

Bådtype

Kølbåd 1-persons jolle 2-persons jolle