Teknik-Taktik | Sommerfuglen


Mål med øvelsen

 • At træne boathandling
 • At træne overblik båd til båd
 • At træne teknik på slør og ved mærkerundinger

Opsætning 

Træneren udlægger fire mærker, så de danner en firkant. Afstanden mellem mærkerne justeres efter antallet af sejlere.  

GENNEMFØRELSE

Sejlerne starter mellem styrbord bundmærkemærke og trænerbåden - gerne med en tre minutters start. Herefter sejler de kryds til styrbord topmærke, slør til bagbord bundmærke, kryds til bagbord topmærke og slør tilbage til styrbord bundmærke - og fortsætter herfra rundt på banen. Træneren laver ny start, når der bliver for stor afstand mellem sejlerne. 

Ideen med øvelsen er at udfordre sejlernes overblik og boathandling på en krævende bane. Der opstår konstant nye båd-til-båd situationer, som den enkelte sejler skal tage bestik af. 

undefined

Skippermødet (instruktion, mesterlære)

Sommerfuglen kan være en svær bane at finde rundt på, specielt for de mindre erfarne sejlere. Træneren skal derfor tage sig god tid til at gennemgå, hvordan banen sejles. Eksempelvis ved at lære sejlerne huskereglen: kryds, slør, kryds, slør - eller ”kravl” op ad sommerfuglens ene vinge og ”rutch” ned til den anden vinge.

Træneren kan præsentere øvelsen ved at lægge mærkerne ud på jorden og trække en jolle igennem banen. Det viser på en let forståelig måde, hvordan banen gennemsejles. Undervejs kan træneren introducere de enkelte fokuspunkter for at skærpe sejlernes opmærksomhed på, hvad øvelsen tilfører. 

Lidt mere erfarne sejlerne, der kender "Sommerfuglen", kan coaches taktisk om, hvordan opkrydset bedst sejles - primært om der skal vendes efter bundmærket eller ej. Eller hvor meget, der skal skæres på slør.

Sommerfuglen er en rigtig god øvelse i hårdt vejr, da der ikke skal bommes, og samtidig er der topmærkerundinger i begge sider.

Fokuspunkter

 • Teknik på slør
 • Taktik på opkryds og slør
 • Båd-til-båd situationer

Variation

 • Størrelsen på firkanten.
 • Sejl modsat vej rundt - foran for tværs og plat læns.
 • Lav opsamlinger i stedet for en ny start.

Ressourcer:

En Træner

4 Mærker


Færdigheder

 • Hvad layline er
  Sejler 3
 • Trimme jollen til forskellige forhold
  Sejler 3
 • Hvordan flagene til en startprocedure ser ud
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del, afsnit A indebærer
  Sejler 3 - Kapsejlads
 • Justere fintrim under sejlads
  Sejler 4
 • At påtage sig opgaver over længere tid i forhold til en langsigtet plan
  Sejler 4
 • Rullevende i let luft
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del indebærer
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Vende på layline
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Starte efter ur
  Sejler 4 - Kapsejlads
 • Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke
  Sejler 5
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler 5
 • Udvidet trim i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad taktiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Hvad strategiske grundregler omfatter
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Tænke taktisk i pressede situationer
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Udvidet teknik i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Min. 5+ både

Bådtype

Kølbåd 1-persons jolle 2-persons jolle