Trim og balance


Formål med øvelsen 

 • At sejleren øver balance i båden for at afprøve trim
 • At sejleren arbejder med de tekniske trim færdigheder

Opsætning af øvelsen

Øvelsen kan laves på vandet, hvor der er plads til at lege eller i havnen ved en pæl eller på havnepladsen med slæk på fortøjningerne.

Skippermødet

På skippermødet vises og forklares øvelsen på land. Hvis det er muligt kan man låne en jolle eller en mindre stabil kølbåd i havnen til at demonstrere øvelsen.

Øvelsens gennemførelse

Øvelsen gennemføres, hvor besætningen flytter rundt med den intelligente ballast = personer, for at opnår krængning til luv, læ, i stævnen og agter. Sejleren får på denne måde en oplevelse af bad balance gør for trimmet af båden

Fokuspunkter

 • At få forståelse for en trim mulighed for god og sikker sejlads
 • At blive udfordret i at turde at bevæge sig på båden
 • At instruktøren motiverer til, at sejleren rykker sine grænser

Variation

 • Brug en mindre stabil kølbåd
 • Brug en af klubbens joller
 • Brug balance i båden til at styre båden
 • Brug øvelsen til at komme fra et sted til et andet i havnen ved at flytte rundt på vægten i båden

Ressourcer:


Færdigheder

 • At hænge på en kølbåd
  Kølbåd begynder
 • Hvordan man foretager grundlæggende trim og rigning på flere bådtyper
  Kølbåd rorsmand
 • Til trimfunktioner
  Kølbåd rorsmand
 • Foretage trim med skøder og hal til fok og spiler
  Kølbåd supergast
 • Bruge cunningham, agterstag og skødeviser
  Kølbåd supergast
 • Optimere bådens fart ved hjælp af besætningens bevægelser og trimning af sejl inden for regel 42
  Supergast - Kapsejlads
 • Håndtere fokken under vendinger
  Kølbåd begynder
 • Trimme båden ved hjælp af besætningens vægt
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • Trimme bådens rigning til ret position og mastehældning
  Skipper
 • Optimere bådens fart ved hjælp af samtlige trimmuligheder
  Supergast - Kapsejlads
 • Alle trimfunktioner på den aktuelle båd
  Kølbåd supergast
 • Bedømme vindretning og styrke
  Kølbåd rorsmand
 • Trimme fokken til alle sejlretninger
  Kølbåd gast
 • Pejle vindretning under sejlads
  Kølbåd gast
 • Udvidede trimfunktioner
  Skipper
 • At sætte, trimme og nedtage spiler
  Kølbåd gast
 • At trimme riggen under sejlads med vejledning
  Kølbåd gast

Vind

Svag vind Let vind

Antal både

Selvtræning

Bådtype

Kølbåd