Trim-Teknik | Fartleg


Mål med øvelsen

 • Sejleren øver at sejle båden så hurtigt som muligt
 • Sejleren øver sin teknik i forhold til vind og bølgeforhold
 • Sejleren øver at ændre sit trim 
 • Sejleren øver sig i at koncentere sig i længere tid (3-10 minutter af gangen)

opsætning

2-4 både lægger sig med 1 til 2 bådslængder mellem hinanden som vist på nedenstående illustration. 

GENNEMFØRSEL

Sejlerne ligger sig i position med let blafrene sejl. Når den nederst vurdere at alle er klar, tæller han/hun ned fra 3-2-1 start. Derefter falder bådene til og sejler bidevindkurs. Øvelsen stopper når en eller flere både har mistet sit spor eller afstanden mellem bådene, gør at vinden mellem bådene ikke længere vurderes at være den samme. Det er som udgangspunkt den/de langsommeste både der ændre trim eller overvejer at ændre teknikken. Hvis der er en træner tilstede under fartleg, er opgaven at hjælpe sejlerne til at vurdere hvilken teknik og trim der er hensigtsmæssigt. Som træner anbefales det at der stilles coachende spørgsmål til hvordan, hvilke, eller hvorledes sejlerens teknik eller trim indvirker på deres fart. Så er det efterfølgende sejleren der må vurdere om teknikken og trimmet er hensigtsmæssig eller der bør foretages nogle justeringer. Hvis sejlerne har svært ved at vurdere sig selv, kan man spørge ind til hvad det betyder hvis de bevæger sig anderledes eller justere specifikke trimjusteringer såsom, udhal, nedhal, mastehældning, spryd, fokkevogn mm.

undefined

 

Skippermødet (mesterlære, coaching)

PÅ skippermødet, vises og forklares hvordan man placerer sig inden man begynder fartlegsøvelsen. 2 joller placeres svarende til illustrationen. Det er vigtig at forklare sejlerne betydningen af at ligge korrekt inden man starter, så det er muligt for begge både at sejle til at starte med, uden at blive generet af den anden båd.

Fokuspunkter

 • øver teknikken for at opnå højest mulig fart
 • Justere trimmet efter vindforholdene (inden og under fartlegsøvelsen)
 • Diskutere hvilken teknik og trim der er mest hensigtsmæssig 
 • At træneren forsøger at få den langsommeste båd til at opnå højere fart i samarbejde med sejleren.

Variation

 • Bådene skiftes til at ligge til luv og læ for hinanden
 • Sejlerne kan skifte båd, for at vurdere om det er bådens set-up eller sejlernes måde at sejle på, der har betydning for hvem der er hurtigst
 • Sejlerne kan skifte sejl på vandet, for at vurdere om forskellige sejlprofiler har betydning for fart i de givne forhold.

 

 


Ressourcer:


Færdigheder

 • Placere sig rigtigt i jollen
  Sejler 1
 • Altid, om man er luv eller læ sejler
  Sejler 1
 • Altid, om man er på styrbord eller bagbord halse
  Sejler 1
 • Hvordan ticklers fungerer
  Sejler 2
 • Sejle efter ticklers
  Sejler 2
 • Hvad godt samarbejde kræver (2 prs. jolle)
  Sejler 3
 • At sejle i hård luft
  Sejler 3
 • Hænge korrekt i hårdt vejr
  Sejler 4
 • Justere fintrim under sejlads
  Sejler 4
 • At påtage sig opgaver over længere tid i forhold til en langsigtet plan
  Sejler 4
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler 5
 • At opsøge andre sejlere med henblik på videndeling
  Sejler 5
 • Udvidet trim i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Udvidet teknik i forhold til kapsejlads
  Sejler 5 - Kapsejlads
 • Selvtræne
  Sejler 5 - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både


Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer