Trim-Teknik | Fartleg


Mål med øvelsen

 • Sejleren øver at sejle båden så hurtigt som muligt
 • Sejleren øver sin teknik i forhold til vind og bølgeforhold
 • Sejleren øver at ændre sit trim 
 • Sejleren øver sig i at koncentere sig i længere tid (3-10 minutter af gangen)

opsætning

2-4 både lægger sig med 1 til 2 bådslængder mellem hinanden som vist på nedenstående illustration. 

GENNEMFØRSEL

Sejlerne ligger sig i position med let blafrene sejl. Når den nederst vurdere at alle er klar, tæller han/hun ned fra 3-2-1 start. Derefter falder bådene til og sejler bidevindkurs. Øvelsen stopper når en eller flere både har mistet sit spor eller afstanden mellem bådene, gør at vinden mellem bådene ikke længere vurderes at være den samme. Det er som udgangspunkt den/de langsommeste både der ændre trim eller overvejer at ændre teknikken. Hvis der er en træner tilstede under fartleg, er opgaven at hjælpe sejlerne til at vurdere hvilken teknik og trim der er hensigtsmæssigt. Som træner anbefales det at der stilles coachende spørgsmål til hvordan, hvilke, eller hvorledes sejlerens teknik eller trim indvirker på deres fart. Så er det efterfølgende sejleren der må vurdere om teknikken og trimmet er hensigtsmæssig eller der bør foretages nogle justeringer. Hvis sejlerne har svært ved at vurdere sig selv, kan man spørge ind til hvad det betyder hvis de bevæger sig anderledes eller justere specifikke trimjusteringer såsom, udhal, nedhal, mastehældning, spryd, fokkevogn mm.

undefined

 

Skippermødet (mesterlære, coaching)

PÅ skippermødet, vises og forklares hvordan man placerer sig inden man begynder fartlegsøvelsen. 2 joller placeres svarende til illustrationen. Det er vigtig at forklare sejlerne betydningen af at ligge korrekt inden man starter, så det er muligt for begge både at sejle til at starte med, uden at blive generet af den anden båd.

Fokuspunkter

 • øver teknikken for at opnå højest mulig fart
 • Justere trimmet efter vindforholdene (inden og under fartlegsøvelsen)
 • Diskutere hvilken teknik og trim der er mest hensigtsmæssig 
 • At træneren forsøger at få den langsommeste båd til at opnå højere fart i samarbejde med sejleren.

Variation

 • Bådene skiftes til at ligge til luv og læ for hinanden
 • Sejlerne kan skifte båd, for at vurdere om det er bådens set-up eller sejlernes måde at sejle på, der har betydning for hvem der er hurtigst
 • Sejlerne kan skifte sejl på vandet, for at vurdere om forskellige sejlprofiler har betydning for fart i de givne forhold.

 

 


Ressourcer:


Færdigheder

 • Hænge korrekt i hårdt vejr.
  Sejler diplom 5
 • Udvidet trim.
  Sejler diplom 7
 • Udvidet teknik
  Sejler diplom 7
 • Justere fintrim under kapsejlads.
  Sejler diplom 5
 • Se og reagere på vindpust på vandet.
  Sejler diplom 6
 • Hænge korrekt i en jolle.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Hænge korrekt i en jolle
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Trimme en jolle til forskellige vindforhold.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Sejle efter ticklers
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Trimme en jolle til forskellige forhold
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • Trimme jollen korrekt på kryds, slør og læns (skøde).
  Delfin
 • Justere alle trimfunktioner under sejlads
  Sejler diplom 6
 • Spryde om på vandet.
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Placere sig rigtigt i jollen.
  Delfin
 • Altid, om man er luv eller læ
  Delfin
 • Give positiv feedback
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Selvtræne
  Sejler diplom 7
 • Hvordan ticklers fungerer.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Altid at hjælpe sine kammerater.
  Delfin
 • Hvordan man trimmer sin jolle under forskellige forhold.
  Sejler diplom 2 | 1-personsjolle
 • Arbejde godt sammen.
  Sejler diplom 3 | 2-personsjolle
 • Hvordan tiklers fungerer.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Om trim, sejlkonstruktion og vindstrømning i et sejl.
  Sejler diplom 7
 • Hjælpe en kammerat i modgang
  Sejler diplom 6
 • Hvad de 5 grundelmenter er.
  Sejler diplom 1 | 2-personsjolle
 • Hvad de 5 grund elementer er.
  Sejler diplom 1 | 1-personsjolle
 • Hvordan man trimmer sin jolle under forskellige forhold.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Påtage sig opgaver over længere tid.
  Sejler diplom 4
 • Hvad godt samarbejde kræver.
  Sejler diplom 2 | 2-personsjolle
 • Sejle i hård luft
  Sejler diplom 3 | 1-personsjolle
 • Tage ansvar for sig selv og sin træning og indgå aftaler med trænere og andre sejlere.
  Sejler diplom 7
 • Opsøge andre sejlere med henblik på vidensdeling
  Sejler diplom 7

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både


Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer