Trimme en spiler


Formål med øvelsen 

At sejlerne lærer at trimme en spiler.

Opsætning af øvelsen

Husk at tage spileren, barberhal og skøder med ud i båden. Rig spileren til, mens båden endnu er ved kaj. Målet er at få et godt langt ben med agten for tværs, så besætningen har god tid til øvelsen. Øvelsen kan kombineres med spiler og nedtagning.

Skippermødet

På skippermødet gennemgås øvelsen på tavle og evt. med en lille modelbåd.

Øvelsens gennemførelse

Det er lettere at trimme en spiler, end mange tror. Man skal bare bruge spilerens trim-funktioner og lade den flyve, uden at den lukker eller åbner for meget. De seks trim-funktioner er:

1. Spilerstagen
Spilerstagen skal som udgangspunkt stå vandret, så du udnytter stagens længde maksimalt, ligesom den skal stå vinkelret på vinden. Samtidig skal luv og læ skødbarme så vidt muligt være lige høje.

Stagens højde trimmer spilerens facon i toppen, hvor en høj stage gør toppen fladere, mens en lav stage giver en dybere top. Stagehøjden trimmes med stagens fæste på masten og stagens op- og nedhal.

Storsejlet trimmes, så der er en vinkel på 15-20 grader mellem stagen og bommens forlængelse forbi masten.

2. op- og nedhalet
Ved at hæve eller sænke stagen, regulerer du dybden i midten af spileren, og hvor meget sideligene åbner. Når stagen hæves, åbnes sideligene, og spileren bliver fladere på midten. Når stagen sænkes, lukker du sideligene, og spileren får en dybere facon. Stagen trimmes med nedhalerlinen, der altid bør være fæstnet til spilerstagen med en hanefod, der er monteret i begge stagens næb. Ophalet bruges til at hæve stagen, når spileren sættes og til at holde den oppe i let vind, hvor spileren ikke selv kan bære stagen.

3. gajen
Det luv spilerskøde, kaldet gajen, trimmer spilerstagens vinkel i forhold til båden. Gajen regulerer også faconen nederst i spileren. Ved at hale stagen agterover med gajen gør du spilerens facon fladere i bunden, og du gør faconen dybere ved at slække gajen og dermed lade stagen gå længere frem mod forstaget.

Hvis skødet til læ skal hales hårdt for at forhindre spileren i at klappe i det luv sidelig, skal stagen trimmes længere frem med gajen.

4. skødet
For optimal fart og trim skal spileren skødes, så det luv sidelig hele tiden er ved at klappe cirka 2/3 oppe i sejlet. Du skal konstant være aktiv med at trimme spileren til alle de store og små vindspring, der hele tiden opstår.

5. barberhalet
Spilerens skødepunkt, højden på den læ skødebarm, trimmes med barberhalet på det læ skøde, som når du justerer genuaens skødepunkt med skødevognen. Ved at hale barberhalet, flyttes skødepunktet frem, så spileren lukker mere i læ sidelig og bliver lidt dybere i faconen, hvor læ sidelig gerne må åbne lidt. Det luv barberhal på gajen sættes tot for, at spilerstagen er rolig. På tursejlads er det derfor vigtigt ikke at sætte barberhalet for hårdt på skæring,

6. faldet
I let vind og på meget rumme kurser sættes faldet, så toppen af spileren flyver mellem 20 og 40 cm foran masten. I over 4-5 m/s og på skærende kurs skal spileren hales tættere til masten. Så står spileren roligere.

undefined

Fokuspunkter

 • Rollefordeling
 • Kommunikation ombord
 • Fart ved forskellig trim

Variation

 • Lave øvelse under forhold med mere vind
 • Uden at tale sammen
 • Med genua oppe

Ressourcer:


Færdigheder

 • Håndtere en spilerstage
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • Sætte, trimme og nedtage spiler
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • At sætte, trimme og nedtage spiler
  Kølbåd gast
 • Sætte, trimme og bjærge en spiler i frisk vind
  Kølbåd supergast
 • Sætte og bjærge spiler til luv og læ
  Supergast - Kapsejlads
 • Bomme en spiler som midtergast
  Kølbåd supergast
 • Bomme en spiler som forgast
  Kølbåd supergast
 • Styre en kølbåd under sejlads med spiler
  Kølbåd rorsmand

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både

Selvtræning

Bådtype

Kølbåd