Vigeregler: Hold klar Skipper


Formål med øvelsen 

 • Sejleren skal kunne bedømme, hvornår man kan ændre kurs og samtidig give den anden båd en mulighed for at reagere på kursændringen.
 • Sejleren skal blive opmærksom på regel 16.1, der beskriver at man efter en kursændring skal give den anden båd mulighed for at holde klar, samt regel 20.2 (Reagere)

Opsætning af øvelsen

2 mærker placeres som en startlinje med en god længde. 2 sejlere sejler fra hver deres mærke på sammen tid og mødes på midten, hvorefter de sejler op på kryds og bytter plads. Træneren ligger under startlinjen på midten.

undefined

Skippermødet

På skippermødet snakkes der om styrbord/bagbord. De situationer der kan opstå under startproceduren vises med to tiltriggede joller på jollevogne. Vis eksempel på styrbord/bagbord og at det her er vigtigt at forklare at den båd som skal vige, skal have TID og RUM til at kunne HOLDE KLAR samt REAGERE.

Øvelsens gennemførelse

Hver båd bemandes med en træner/instruktør samt sejlere. Bådene sejler rundt i et begrænset område. Træner/instruktør prøver at skabe mulige styrbord/bagbord situationer. Inden situationen opstår, snakkes der med sejlerne om hvem der er styrbord og bagbord, og hvem der har retten til vejen. Det er vigtigt for øvelsens udførelse at situationerne ikke bliver for tætte, og man har god tid til at snakke om de situationer som opstår.

Fokuspunkter

 • Regel 10. -Sejlerne bliver fortrolig med om de er på styrbord eller på bagbord halse.
 • At sejlerne øver at møde andre på både og sige "styrbord". -
 • At sejlerne øver at "holde klar" af andre både, hvis de er på bagbord halse.
 •  At instruktøren hjælper sejlerne til at forstå reglerne og anvende dem i praksis. 

Variation

 • Sejlerne skifter position så de begge blive den angribende og forsvarende båd.
 • Længden på startlinjen kan ændres så mere erfarne sejlere får mindre tid til at reagere og tænke sig om.
 • Træneren kan vente længere med at fløjte ved mere rutinerede sejlere

Ressourcer:


Færdigheder

 • Kapsejladsreglernes del 2
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • Fordele besætningens roller ombord
  Kølbåd rorsmand - Kapsejlads
 • Kapsejladsreglernes del 5
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • Kapsejladsreglernes del 1
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • At være rorsmand under kapsejlads
  Supergast - Kapsejlads
 • Bedømme afstande
  Kølbåd rorsmand - Kapsejlads
 • Hvem der tager den endelige beslutning ift. taktik og strategi
  Kølbåd rorsmand - Kapsejlads
 • Hvad kapsejladsreglernes del 1, 2, 4 og 5 indebærer
  Kølbåd rorsmand - Kapsejlads
 • Til taktik og strategi
  Kølbåd rorsmand - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Min. 2-4 både

Bådtype

Kølbåd