Vigeregler I Hindring forude!


Mål med Øvelsen

  • Sejleren får  kendskab og evne til at bruge Regel 19 Plads til at passere hindring.
  • Sejleren får kendskab og evne til at bruge Regel 20 Plads til at stagvende ved hindring.

Opsætning

 Øvelsen består af en startlinje tilpasset antallet af sejlere - og en række mærker, der udgør sidelinjer og dermed danner en korridor. Alternativt kan to trænerbåde udgøre sidelinjerne. 

undefined

Gennemførsel

Når starten er gået, skal de to trænerbåde sejle med feltet op mod vinden, hvor sejlerne ikke må sejle ud på ydersiden af trænerbådene. Sejlerne får en masse situationer, hvor regel 19 & 20 bliver relevant i situationerne. Hvis en sejler kommer forlangt foran, kan trænerne sende sejleren ned og runde den bagerste.

Skippermødet

En gennem gang af regel 19 & 20 med 2 tilriggede både og et mærke som hindring anvendes til at vise og forklare, efterfulgt en kort og præcis angivelse af hvad øvelsen har til hensigt at lære/forbedre.

 

Fokuspunkter

  • At sejleren i øvelsen aktivit bruger Regel 20 til at praje for plads til at vende for hindring

Variation

  • Trænerne kan mindske afstanden mellem hinanden, for at udfordre sejlerne.

 

 


Ressourcer:

2 ledsagerbåde

fløjte

Kapsejladsregelbog

 


Færdigheder

  • At sejle kølbåd som gast
    Sejler 3 - Adventure
  • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del indebærer
    Sejler 4 - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind eller højere

Antal både

Min. 5+ både

Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer 1-persons jolle 2-persons jolle