Vigeregler I Hold klar Skipper


Øvelsens mål

 • Sejleren skal kunne bedømme, hvornår han kan ændre kurs og samtidig give den anden båd en mulighed for at reagere på hans kursændring.
 • Sejleren skal blive opmærksom på regl 16.1, der beskriver at man efter en kursændring skal give den anden båd mulighed for at holde klar, samt regel 20.2 (Reagere)

Opsætning

2 mærker placeres som en startlinje med en god længde. 2 sejlere sejler fra hver deres mærke på sammen tid og mødes på midten, hvorefter de sejler op på kryds og bytter plads.Træneren ligger under startlinjen på midten.

undefined

Gennemførsel

Hver båd bemandes med en træner/instruktør samt sejlere. Bådene sejler rundt i et begrænset område. Træner/instruktør prøver at skabe mulige styrbord/bagbord situationer. Inden situationen opstår, snakkes der med sejlerne om hvem der er styrbord og bagbord, og hvem der har retten til vejen. Det er vigtig for øvelsens udførelse at situationerne ikke bliver for tætte, og man har god tid til at snakke om de situationer som opstår.

Skippermødet

På skippermødet snakkes der om styrbord/bagbord. De situationer der kan opstå under startproceduren vises med to tiltriggede joller på jollevogne. Vis eksempel på styrbord/bagbord og at det her er vigtigt at forklare at den båd som skal vige, skal have TID og RUM til at kunne HOLDE KLAR samt REGAGERE.

Fokuspunkter

 • Regel 10. -Sejlerne bliver fortrolig med om de er på styrbord eller på bagbord halse.
 • At sejlerne øver at møde andre på både og sige "styrbord". -
 • At sejlerne øver at "holde klar" af andre både, hvis de er på bagbord halse.
 •  At instruktøren hjælper sejlerne til at forstå reglerne og anvende dem i praksis.

Variation

 • Sejlerne skifter position så de begge blive den angribende og forsvarende båd.
 • Længden på startlinjen kan ændres så mere erfarne sejlere får mindre tid til at reagere og tænke sig om.
 • Træneren kan venter længere med at fløjte ved mere rutinerede sejlere

 


Ressourcer:

2 mærker

Fløjte

Ledsagerbåd


Færdigheder

 • Altid, om man er på styrbord eller bagbord halse
  Sejler 1
 • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del, afsnit A indebærer
  Sejler 3 - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både

Min. 2-4 både

Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer 1-persons jolle 2-persons jolle