Vigeregler - Kend din kurs


Mål med øvelsen

Sejleren får viden og evne til benytte Regel 14 undgå berøring og Regel 16 ændre kurs.

Opsætning

Sejlerne bliver delt i to grupper, og hver gruppe får at vide, at de skal runde et af de to topmærker. Bagbord mærke rundes styrbord om, og modsat ved styrbord mærke. Sejlerne bliver parret på tværs af grupperne, og de skal lave øvelsen med hinanden. De får en starttid, som er ret kort, fordi starter ikke er i fokus.

undefined

gennemførsel

To både fra hver sin gruppe starter sammen, og har til opgave at runde hvert sit topmærke, hver sin vej. De skal ved topmærket, når de runder ind mod hinanden, finde ud af, hvem der har retten ud fra Regel 16 uden at skulle få brug for Regel 14. De skal derefter krydse hinanden, så de runder barrieren på hver sin side, og skal herefter krydse hinanden igen for at runde ved hver sit startmærke for at gå i mål. Dette betyder, at de nu har byttet rundt på, hvem der har retten til vejen. 

Skippermøde (mesterlære)

Skippermødet startes med en gennemgang af reglerne, hvorefter sejlerne får mulighed for at stille spørgsmål til evt. tidligere oplevede situationer og reflesioner over, hvem der havde retten i den situation. Dernæst afprøves øvelsen på vand, og sejlerne udspørges om, hvem der havde retten hvornår. Som afslutning offentliggør træneren facitlisten for, hvem der havde retten i de enkelte situationer.

Fokuspunkter

 • At sejleren ved, om han/hun har retten til vejen eller skal holde klar
 • At sejleren aktivt tager ansvar og reagere når både mødes

Variation

 • En variation kan være at dele startlinjen op i to, så de to grupper starter på hver sin startlinje, og skal krydse umiddelbart efter start, for at komme på hver sin side af barrieren i midten af banen.
 • Man kan også variere højden på de to topmærker, så det ene mærke er højere end det andet, for at få en af bådene til at være på sin kurs, idet den anden runder sit topmærke. Man kan også starte i felter frem for par.

Ressourcer:


Færdigheder

 • Kapsejladsreglernes del 2
  Kølbåd gast - Kapsejlads
 • De grundlæggende søvejsregler
  Kølbåd begynder
 • Søvejsreglerne
  Kølbåd rorsmand
 • Til søvejsreglerne
  Kølbåd gast

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både


Bådtype

Kølbåd