Vigeregler | Luv og læ - hvem må luffe?


 mål med øvelsen

 • At sejleren øver sig i at vurdere om han/hun er til læ eller luv for andre 
 • At sejleren øver sig i hvilke rettigheder/forpligtigelser han/hun har
 • At sejleren forstår luv-læ vigereglerne, som er forbundet med sikkerhed og fair sejlads, så man undgår kollision/skader

 Opsætning

til øvelsen kan der udlægges en firkantet bane eller en trekantsbane, hvor sejlerne omsejler den bagbord rundt. 

GENNEMFØRELSE

Mens sejlerne omsejler banen, hjælper træneren med at forklare hvem der er til læ og hvem der er til luv. Der sprøges også til hvem der har retten til vejen og hvem der må holde klar.

 

undefined

Skippermødet (instruktion)

Øvelsen introduceres første ved at lægge mærkerne ud på jorden, hvor der er 2 joller som trækkes igennem banen, for at vise hvordan den gennemsejles og hvilken båd der er til luv/læ. Her kan de enkelte fokuspunkter introduceres, for at skærpe sejleren på hvad der øves.

På skippermødet bliver sejlerne sat sammen i hold på 2 både, så de er klar til at gå igang, når de kommer på vandet.

FOKUSPUNKTER

 • sejleren bliver opmærskom på luv og lu
 • sejleren er klar over om han/hun har retten til vejen
 • sejleren overholder de reglerne og undgår kollision

VARIATION

 • sejlerne skifter position, ligger skiftevis til luv og til læ
 • skifte mellem holdene
 • banens format og længde

Ressourcer:

trænerbåd

3-4 mærker

 


Færdigheder

 • Altid, om man er luv eller læ sejler
  Sejler 1
 • Sejle i et afgrænset område uden kollision
  Sejler 2
 • At sejle både 1- & 2-personers jolle
  Sejler 3
 • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del, afsnit A indebærer
  Sejler 3 - Kapsejlads

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både

Min. 2-4 både

Bådtype

Kølbåd Windsurfer Kitesurfer 1-persons jolle 2-persons jolle