Vigeregler - søvejsreglerne, regel 15-18


Formål med øvelsen 

 • At sejlerne er opmærksomme på hinanden og undgår kollision
 • At instruktøren sikrer at sejlerne respekterer vigereglerne

Opsætning af øvelsen

Udlæg en op-ned bane som er 50-100 meter. Banen sejles bagbord rundt.

Skippermødet

Start skippermødet med at lægge banen ud på jorden. Her vises og forklares hvordan banen omsejles. Forklar at der i sejlsport er nogle "trafikregler" lige som i trafikken, for at undgå at man "kører" / "sejler ind i hinanden". Vis vigereglerne og forklar hvem som skal fortsætte på fart og kurs, hvilket hedder "retten til vejen". Skal man vige hedder det "holde klar" eller "vige". Vis hvilke metoder man kan bruge til at vige (falde af, skære op, stagvende, bomme etc). Afslut med at sige at nu skal vi ud at øve styrbord/bagbord, hvor du som træner kommer rundt på vandet og spørger sejlerne til om de er på styrbord/bagbord og om de har "retten til vejen" eller om de skal "holde klar" af andre både.

Øvelsens gennemførelse

Sejlerne sættes i gang med at omsejle banen, hvor instruktøren er med (enten i en RIB over radioen eller med ombord) og taler om og instruerer i vigereglerne (Overhaling; Styrbord / bagbord; Luv / læ; Motor / Sejl; Sejl / Ro; Indadgående / Udadgående) under sejladsen.

undefined

Fokuspunkter

 • At sejlerne bliver fortrolig med om de er på styrbord eller bagbord halse
 • At sejlerne øver at møde andre både
 • At sejlere øver at "holde klar" af andre både
 • At instruktøren hjælper sejlerne til at forstå reglerne og anvende dem i praksis

Variation

 • At sejlerne skal lave 3-5 stagvendinger på kryds og 3-5 bomninger på læns
 • At sejlerne skal vende eller bomme hvis instruktøren fløjter
 • At omsejlingsretningen vender når instruktøren fløjter
 • Skift til at halvdelen af bådene sejler for motor (hvorefter man bytter)

Ressourcer:


Færdigheder

 • De grundlæggende søvejsregler
  Kølbåd begynder
 • Styre en båd for motor
  Kølbåd rorsmand
 • Søvejsreglerne
  Kølbåd rorsmand
 • Til søvejsreglerne
  Kølbåd gast

Vind

Svag vind Let vind

Antal både

Min. 2-4 både

Bådtype

Kølbåd