Vind og sejlads: Sejlende stopdans


Formål med øvelsen 

At give sejleren kendskab til vindens påvirkning af båden under sejlads og hvordan forskellige sejladspositioner skal benyttes under forskellige retninger. At kunne sætte sejlet efter den pågældende vind. At sejleren prøver at sejle forskellige vindretninger og ligge stille i vindøjet.

Opsætning af øvelsen

Træneren udlægger en firkant ved hjælp af fire mærker.

Forklar generelle udtryk som altid anvendes om sejlvinde der påvirker båden:

 • Vindøjet: Er den retning vinden kommer fra.Vinden er ret ind i stævnen på båden. Alle sejlene blafrer og der er ingen fremdrift i båden.
 • Bidevind: Er vindretningen, når man sejler så tæt til vinden man kan med fulde sejl. Alle sejl er halet helt hjem og bommen står tæt på bådens centerlinie. Båden gør fart i forhold til vindstyrken.
 • Foran for tværs:Er vindretningen mellem bidevind og halv vind. Sejlene trimmes til kursen ved at slække ud til de begynder at leve i forliget (ved masten og forstaget). Derefter hales så meget ind at sejlene trækker fuldt ud. Båden gør god fart i forhold til vindstyrken.
 • Halv vind: Når vinden kommer ret ind fra siden og 90 grader på tværs af sejlretningen. Kaldes også vinden er tværs. Sejlene slækkes til de begynder at blafre ved forliget og hales derefter så de netop trækker, bommen vil typisk stå ud over bådens side. Båden kan i flere tilfælde gøre bedre fart end vindstyrken. Visse både kan bære skæringsspiler eller “genacker”.
 • Agten for tværs: Er vindretningen mellem halv vind og læns. Sejlene slækkes efter samme principper som halvvind og storsejlet er tæt på at røre vantene i læ side Forsejlet kan spiles med spilerstage eller der kan sættesspiler. Båden gør god fart og ofte mere end vindenshastighed.
 • Læns: Når vinden kommer ind ret agten fra. (Kaldes også plat læns). Sejlene slækkes helt ud til bommen står på tværs af bådens centerlinie. Fokken kan spiles med spilerstage eller der kan sættes spiler. Båden gør god fart men ikke hurtigere end vindenshastighed.
 • Skære op: At styre båden mere op mod vinden (luffe).
 • Falde af: Ændre kurs bort fra vinden.
 • Ligge underdrejet: At ligge underdrejet (bakke sejlene). Dette er en meget nyttige manøvre, hvis man har behov for. at få båden til at ligge stille ude på vandet.

Sejlerne skal sejle rundt inde i firkanten, mens der spilles musik.

Når musikken stopper, skal sejlerne lægge sig i vindøjet. Når musikken spiller igen, skal sejlerne fortsætte med at sejle.

Skippermødet

Instruktøren forklarer øvelsen på skippermødet. Man kan evt. vise banen på land, og sejlerne kan gå rundt imellem hinanden til musikken, og "øve" sig i at gå op mod vinden. En tilrigget jolle på en jollevogn kan vise, hvornår båden er i vindøjet - ved at bommen er i midten af jollen.

Øvelsens gennemførelse

Sejleren skal have kendskab til vindens retning ind på båden.

undefined

Fokuspunkter

 • Hvor er vindøjet?
 • Hvordan kommer sejleren ud af vindøjet?
 • Hvor kommer vinden fra?
 • Instruktøren husker at rose sejlerne, når de har udført øvelsen som beskrevet

Variation

 • Begynd fra alle de forskellige vindretninger
 • Varier længden af det tidsrum de skal sejle i. Nogle korte, nogle lange.

Ressourcer:


Færdigheder

 • Styre båden sikkert
  Kølbåd rorsmand
 • Styre båden godt på alle kurser
  Kølbåd rorsmand
 • Pejle vindretningen ved at gå op i vindøjet
  Kølbåd rorsmand
 • Bedømme vindretning og styrke
  Kølbåd rorsmand
 • Lægge båden underdrejet
  Kølbåd gast
 • Trimme fokken til alle sejlretninger
  Kølbåd gast
 • Finde og vurdere vejrudsigter relevante steder
  Kølbåd rorsmand
 • Pejle vindretning under sejlads
  Kølbåd gast
 • Vejr og vind, herunder hvordan man læser en vejrudsigt
  Kølbåd gast
 • At trimme riggen under sejlads med vejledning
  Kølbåd gast

Vind

Svag vind Let vind Jævn vind

Antal både


Bådtype

Kølbåd